ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Stypendia szkolne

Informuje, iż dnia 26 marca 2007 roku, Urząd Miasta Zambrów otrzymał I transzę środków finansowych na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń- czerwiec 2007r. Kwota nie uległa zmianie - wynosi 112 zł miesięcznie dla każdego ucznia, mającego przyznane stypendium szkolne.
Dokumenty potwierdzające wydatki (faktury, rachunki) należy składać w terminie do 10 kwietnia 2007 roku, zaś zwrot kosztów poniesionych na edukację w ramach przyznanego stypendium nastąpi w dn. 25-27 kwiecień 2007r.