ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

60 lat Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie!

3 września 1945 r. powstało Prywatne Gimnazjum Ogólnokształcące w Zambrowie. Rok później szkoła zmieniła nazwę na Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. W 1948 r., w związku z reformą szkolnictwa, nazwa została zmieniona na Liceum Ogólnokształcące. W 1966 roku Liceum Ogólnokształcące otrzymało imię Manifestu Lipcowego PKWN. Dopiero w szkolnym referendum w 1995 roku na patrona szkoły wybrano Stanisława Konarskiego, w tym samym też roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Stanisława Konarskiego i wręczenia szkole sztandaru. W 2002 roku szkoła zmieniła nazwę na I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego.

60 lecie istnienia Liceum przypadło na 2006 rok, jednak uroczyste obchody odbyły się w czwartek 22 marca 2007 r. O godzinie 10:00 rozpoczęła się Msza Święta w kościele pw. Ducha Świętego w Zambrowie, homilię wygłosił Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski. Następnie wszyscy goście udali się do budynku Liceum, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Dyrektor Liceum Jan Pilch podziękował za liczne przybycie na uroczystość oraz przywitał zacnych gości: Ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, Wicemarszałka Senatu RP Krzysztofa Putrę, Wojewodę Podlaskiego Józefa Paszkowskiego, Dyrektor Departamentu Edukacji Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Katarzynę Zajkowską, proboszczów zambrowskich parafii, władze samorządowe powiatu, miasta i gminy, obecnych i byłych dyrektorów i wicedyrektorów Liceum Ogólnokształcącego, przedstawicieli emerytowanych nauczycieli, dyrektorów szkół, media oraz gości z Visaginas.

Następnie glos zabrali:

  • Wicemarszałek Senatu RP,
  • Wicewojewoda Podlaski,
  • Dyrektor Departamentu Edukacji Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – która przekazała informację, iż Wojewoda Podlaski przeznaczy na budowę hali 1 mln złotych,
  • wizytator Podlaskiego Kuratorium Oświaty,
  • Burmistrz Miasta Zambrów – który również poinformował, iż Rada Miasta Zambrów przeznaczyła na budowę hali 500 tys. złotych,
  • Wicewójt Gminy Zambrów,
  • Starosta Zambrowski,
  • goście z Visaginas,
  • absolwent LO Ireneusz Krystowski,
  • dyrektor Jan Pilch przeczytał list od Józefa Michalika Metropolity Przemyskiego, Przewodniczącego Rady Episkopatu Polski.

Po wystąpieniach gości nauczycielki LO za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawiły dzieje szkoły oraz historyczne zdjęcia. Na zakończenie uczniowie przedstawili część autystyczno – muzyczną.

Karolina Brutkowska
UM Zambrów