ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru
Urząd Miasta Zambrów
ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów
stanowisko urzędnicze: inspektor w Wydziale Organizacyjnym

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze – inspektor w Wydziale Organizacyjnym wybrana została Pani Jolanta Barbara Gronostajska zam. Zambrów


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Jolanta B. Gronostajska spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Zambrów o naborze na to stanowisko. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji, dlatego też doskonale orientuje się w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Wydział Organizacyjny
Pani Jolanta B. Gronostajska została zatrudniona w Urzędzie Miasta Zambrów od dnia 2 kwietnia 2007r.