ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Festiwal Promocji Miast Polskich

Trzy osoby z Urzędu Miasta Zambrów (Ewa Glińska, Karolina Brutkowska, Barbara Zawistowska) wezmą udział w Festiwalu Promocji Miast Polskich, który odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia br. w Warszawie. Jest to I edycja tego typu przedsięwzięcia, którego tematem przewodnim jest zapoznanie pracowników urzędów miast w Polsce ze strategicznym podejściem do planowania i realizacji działań promocyjnych dedykowanych budowaniu wizerunku miejsca. Udział w Festiwalu jest bezpłatny.

Zasadniczą część konferencji będą stanowić wykłady prowadzone przez ekspertów i uznane autorytety w dziedzinie promocji miast, zarówno z Polski jak i z najbardziej znanych metropolii europejskich. Gościem specjalnym Festiwalu będzie Simon Anholt, światowej sławy ekspert w dziedzinie marketingu terytorialnego, budowania marek miast i marek narodowych.


Podczas Konferencji słuchacze zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami merytorycznymi:

  • Zasady przygotowywania strategii promocyjnych miast
  • Czym jest wizerunek/marka dla miast?
  • Rola marki w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych
  • Specyfika i rola public relations terytorialnego
  • Tworzenie spójnej polityki identyfikacji wizualnej miasta
  • Rola badań w realizacji działań promocyjnych miast
  • Realizacja kampanii reklamowych. Determinanty udanych i nieudanych kampanii
  • Siła reklamy zewnętrznej w kampaniach promocyjnych miast
  • Budowanie strategii rozwoju miasta - identyfikacja kluczowych atutów miasta, wybór priorytetowych obszarów wzrostu, identyfikacja konkurencji
  • Event marketing w odniesieniu do marketingu miasta i regionu.
Więcej na temat Festiwalu można przeczytać na stronie: http://www.outdoordlamiast.pl/festiwal/konferencja.asp