ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Zaproszenie do składania ofert

W związku z rozpoczęciem prac nad III etapem realizacji Zambrowskiego Parku Przemysłowego w obiekcie po PPB „Zamtex” S.A. zlokalizowanym przy ul. Legionowej, uprzejmie informujemy o możliwości składania ofert na wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą. Przewidziana do wynajęcia powierzchnia wynosi 10 tysięcy m2

W obiekcie - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - może być prowadzona działalność produkcyjna oraz usługowa i administracyjna. Preferowane będą firmy realizujące innowacyjną działalność produkcyjną, wykorzystującą nowoczesne technologie.

Zapraszamy zainteresowane osoby do składania wstępnych ofert na wynajem pomieszczeń. W ofercie prosimy o podanie następujących informacji:

  1. Dane osobowe i kontaktowe oferenta.
  2. Określenie wielkości powierzchni użytkowej będącej przedmiotem zainteresowania.
  3. Rodzaj działalności przewidywanej do realizacji w przedmiotowym obiekcie.
  4. Liczba potencjalnie utworzonych miejsc pracy.
  5. Kwota przeznaczona do zainwestowania w Zambrowskim Parku Przemysłowym.

Bliższych informacji na temat położenia i powierzchni lokali przeznaczonych pod najem udziela Pan Bogdan Kamiński, Urząd Miasta w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 239, tel. 271-22-10 w. 38.


Osoby, które przejdą wstępną selekcję zostaną zaproszone do rokowań przewidzianych na IV kwartał 2007 r. Z przedsiębiorcami wyłonionymi w drodze rokowań nastąpi podpisanie listów intencyjnych oraz ustalenie warunków przygotowania lokalu pod konkretne oczekiwania inwestora.

Przewidywany termin zakończenia remontu budynku - III kwartał 2009 r. Warunki cenowe wynajmu pomieszczeń zostaną ustalone w drodze negocjacji, przy czym punktem wyjścia będą ceny obowiązujące obecnie w Zambrowskim Parku Przemysłowym.