ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Dzień otwarty w urzędzie skarbowym

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zambrowie informuje, że sobota, 14 kwietnia 2007 roku jest
„Dniem otwartym w urzędach skarbowych". W tym dniu możemy pokazać wszystkim zainteresowanym jak działa urząd skarbowy, czym się na co dzień zajmuje i co robią pracownicy Urzędu, żeby ułatwić podatnikom załatwianie ich spraw.
W związku z tym, uprzejmie zapraszamy w godz. 9 – 13 wszystkich chętnych do odwiedzenia Urzędu Skarbowego w Zambrowie. Podatnicy, którzy przyjdą do Urzędu, będą mieli możliwość:
 • zapoznania się z codzienną praktyką funkcjonowania urzędu skarbowego (zasadami organizacji pracy Urzędu, specyfiką pracy na poszczególnych stanowiskach, zadaniami wykonywanymi przez Urząd itp.),
 • uzyskania wszelkich informacji na temat rocznego rozliczenia podatku dochodowego PIT w odpowiednio oznaczonych punktach obsługi i drogą telefoniczną (pod nr telefonów: 0 86 276 3001, 0 86 276 3003, 0 86 276 3011),
 • złożenia zeznania podatkowego,
 • uzyskania informacji dotyczących zasad zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (pod nr telefonów: 0 86 276 3021, 0 86 276 3023),
 • złożenia stosownego wniosku dotyczącego zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
 • wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej akcji „Dnia otwartego".
Serdecznie wszystkich zapraszamy!

PROGRAM PRZEBIEGU „DNIA OTWARTEGO" W URZĘDZIE SKARBOWYM W ZAMBROWIE, W SOBOTĘ 14 KWIETNIA 2007r.
 1. Zebranie pierwszej grupy odwiedzających o godz. 930 w Sali Obsługi Podatnika i powitanie wygłoszone przez Naczelnika połączone z prezentacją przebiegu dnia.
 2. Prezentacja zasad organizacji Urzędu Skarbowego i jego poszczególnych komórek, w tym w szczególności:
  1. omówienie zadań realizowanych przez urząd Skarbowy ze wskazaniem komórek organizacyjnych, które zajmują się poszczególnymi zadaniami,
  2. omówienie organizacji pracy urzędu ze szczególnym uwzględnieniem roli i przydatności funkcjonowania stanowisk operacyjno-informacyjnych w procesie obsługi klientów urzędu skarbowego,
  3. omówienie podstawowych udogodnień wprowadzonych w urzędzie w ramach realizacji programu wdrażania „Strategii relacji z podatnikami" i zgodnie z wprowadzonymi w urzędach skarbowych województwa podlaskiego „Standardów obsługi podatnika", w tym najważniejsze informacje:
   1. o standardach organizacyjno - proceduralnych,
   2. o standardach organizacyjno - architektonicznych,
   3. o standardach komunikacyjno - wizerunkowych,
   4. o standardach informacyjnych.
 3. Omówienie „obiegu" dokumentów w urzędzie z opisem poszczególnych etapów „przetwarzania" (obróbki) w poszczególnych komórkach organizacyjnych na przykładzie „rocznego zeznania o dochodach", złożonego przez osobę fizyczną (podstawa prawna obowiązku składania zeznań, sposoby składania obecnie, i ewentualnie w przyszłości - elektronicznie, zapłata podatku, zwrot nadpłaty w tym sposoby zwrotu, sankcje za niezłożenie zeznania i za niewpłacenie podatku).
 4. Omówienie „obiegu" dokumentów w urzędzie z opisem poszczególnych czynności od złożenia formularza NIP do wydania decyzji o nadaniu NIP (podstawa prawna i rzeczywista obowiązku złożenia, zasady wypełniania, dokumenty załączane, współpraca z samorządami, aktualizacja danych, sankcje itp.) na przykładzie NIP-3, formularza składanego przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
 5. Zebranie drugiej grupy odwiedzających o godzinie 1100 i rozpoczęcie prezentacji powitaniem wygłoszonym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 6. Przeprowadzenie następnych etapów prezentacji zgodnie z pkt 2-5.

Alternatywnie:
W przypadku, gdy w każdej z grup osób odwiedzających urząd i zbierających się w w/w godzinach, liczba osób będzie mniejsza niż 10, zastępczo, zamiast omawiania obiegu dokumentów, o czym mowa w pkt 3-5, kompetentni pracownicy Urzędu będą udzielać informacji na temat rocznego rozliczenia podatku dochodowego PIT oraz informacji dotyczących zasad zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
.