ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Zambrów w czasie VI kadencji samorządu 2010-2014

Jesteśmy dumni mogąc w opracowaniu podsumowującym VI kadencję zamieścić zdjęcia ukazujące wiele pozytywnych zmian w takich aspektach funkcjonowania Miasta jak: drogi, rozwiązania komunikacyjne, bezpieczeństwo, ochrona środowiska, lokalny rynek pracy, kultura i dziedzictwo narodowe, oświata, sport i rekreacja.

Podsumowanie kadencji 2010-2014