ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 28 lutego 2017 roku do 21 marca 2017 roku) następujące wykazy:

  • lokalu mieszkalnego nr 32 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 58 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców,
  • nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 557/6 przy ul. Podedwornego 19 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.