ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Informacja

Informacja 
o wyniku konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej  na rok 2017


Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej w 2017r.  wybrano ofertę  złożoną przez


Szpital Powiatowy w Zambrowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

U Z A S A D N I E N I E

Na realizację Gminnego Programu poprawy Zdrowia  w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej w 2017 r. wpłynęła jedna oferta. Oferta została złożona w terminie, spełniała wymagania formalne i uzyskała  pozytywną ocenę merytoryczną.

Dotacja celowa  na realizację Programu  w 2017r. wynosi 150 000 złotych  (Słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).