ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 10 do 31 marca 2017 roku) następujące wykazy:

  • nieruchomości stanowiącej działkę nr 1086 oraz części działek nr nr 1892/4 i 874/3 położonych w Zambrowie przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat,
  • nieruchomości stanowiącej części działek nr nr 1785/116, 2452/2 i 402/1 położonych w Zambrowie przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony
  • pawilonów handlowych typu lekkiego nr 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 29, 32 i 27 położonych przy ul. Wyszyńskiego 14 w Zambrowie, przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony,
  • pawilonów handlowych murowanych nr 4 i 5 położonych przy ul. Wyszyńskiego 14 w Zambrowie, przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony.