ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie - przedłużenie terminu przyjmowania wniosków

Uwaga: Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.51.2017 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 30.03.2017r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa mieszkańców Gminy Miasto Zambrów w projekcie "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie" przedłuża się termin składania deklaracji do 26.04.2017r.

Deklaracje przystąpienia do programu należy składać w wersji papierowej w terminie w Urzędzie Miasta w Zambrowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej (p.228), ul. Fabryczna 3 w dniach i godzinach pracy Urzędu tj. w pon-pt. 7.30 - 15.30.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa mieszkańców Gminy Miasto Zambrów w projekcie "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie".

Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji pyłów i gazów, w tym CO2 w ramach tzw. "niskiej emisji" poprzez instalację kotłów gazowych z instalacją doziemną do granic nieruchomości oraz wewnętrzną instalacją gazową.

Informacje na temat projektu oraz zasad rekrutacji można uzyskać pod nr telefonu: (86) 271 22 10 wew.27.

Regulamin i deklaracja

Zarządzenie nr 0050.51.2017