ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Godzina "W"

1 sierpnia 1944 roku, o godzinie 17:00 wybuchło Powstanie Warszawskie. Do walki przystąpiło wówczas 30 tys. żołnierzy Armii Krajowej. W 73. rocznicę godziny „W” zatrzymajmy się na chwilę i oddajmy hołd bohaterskim żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańcom stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego.


1 sierpnia br. o godz. 17.00 w Zambrowie zabrzmią syreny, które uruchomione zostaną na okres 1 minuty i będą emitować dźwięk ciągły. Będzie to wyraz oddania hołdu i uczczenia pamięci żołnierzy poległych w największym niepodległościowym zrywie Armii Krajowej i największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ. U. 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.