ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów 08.09.2017

W piątek 8 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów. Na zaproszenie odpowiedziały media lokalne i regionalne: portal zambrow.org, portal zambrowiacy.pl, Tygodnik Kontakty, Gazeta Współczesna, Monitor Zambrowski oraz TV Narew.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

I. REFORMA SYSTEMU OŚWIATY W ZAMBROWIE


1. W dniu 20 czerwca br. Rada Miasta Zambrów podjęła uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zambrów.

2. Załącznikiem do powyższej uchwały był wniosek Burmistrza o wydanie opinii w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie poprzez zmianę siedziby szkoły od 1 września 2018 roku i co za tym idzie, zmiana obwodów SP nr 5 i SP nr 4.

3. W dniu 7 lipca wizytatorzy Kuratorium Oświaty dokonali wizji lokalnej obiektów ww. szkół pod kątem oceny warunków niezbędnych do podjęcia nowych zadań.

4. W dniu 1 sierpnia br. otrzymaliśmy pierwszą pisemną informację /pismo/, że Podlaski Kurator Oświaty postanawia pozytywnie zaopiniować zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2018 r. SP nr 5 poprzez zmianę siedziby i obwodu szkoły.

5. Obowiązkiem Dyrektora SP nr 5 będzie poinformować, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia: - rodziców uczniów, - właściwego Kuratora Oświaty, - organ prowadzący szkołę.

6. Od 1 września 2018 roku nową siedzibą SP nr 5 będzie budynek MG nr 1 znajdujący się w Zambrowie przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A.

7. Od 1 września 2018 r. będą obowiązywały nowe granice obwodów SP nr 4 i SP nr 5. Będzie to dotyczyło dzieci klas I.

8. W budynku przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego będzie również funkcjonowało wygaszane Gimnazjum Publiczne z 6 klasami trzecimi.

9. Budynek SP nr 5 przy ulicy Obrońców Zambrowa zostanie przeznaczony na Przedszkole nr 5 i żłobek miejski.

10. Jesteśmy w posiadaniu dokumentacji technicznej na remont budynku z adaptacją do funkcji żłobkowej i przedszkolnej, w wyniku tego remontu powstanie: - 11 sal wychowania przedszkolnego dla 250 dzieci, - 4 sale żłobkowe dla 55 dzieci.

11. W chwili obecnej jest przygotowywany wniosek do RPO WP w celu dofinansowania tego remontu ze środków unijnych.

12. W miesiącu styczniu 2018 roku będzie ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora MP 5.

13. W związku z remontem budynku po SP nr 5, który rozpocznie się 1 czerwca 2018 roku, ulegnie zmiana organizacja roku szkolnego 2017/2018 w SP nr 5. - rok szkolny dydaktyczny będzie trwał 9 miesięcy do 31 maja, - żeby zrealizować cały program nauczania zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w dodatkowe wolne dni, - w miesiącu czerwcu będą zabezpieczone dla dzieci zajęcia opiekuńcze.

II. REALIZACJA INWESTYCJI I REMONTÓW MIEJSKICH

1. Trwa przebudowa ul. 71 Pułku Piechoty z zakresem: - budowa ronda, - wymiana nawierzchni, - wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej, - przebudowa oświetlenia.

1.1 Remont jest wykonywany za kwotę 2.098.909 zł.

1.2 Remont będzie dofinansowany w 50% z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

1.3 Wykonawcą remontu jest firma „Bitum” z Zambrowa. 1.4 Planowane zakończenie – 15 września br.

2. Remont pływalni miejskiej

2.1 Remont wykonuje konsorcjum „Blanka Plus Sp. z o.o.” oraz „Balik Budownictwo” za kwotę 3.805.000 zł.

2.2 Termin zakończenia – 9 października 2017 roku.

2.3 W chwili obecnej prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2.4 Zakres remontowo – inwestycyjny Pływalni:

I. Parter:

- kurtyna powietrzna – drzwi wejściowe- przeniesienie administracji – pomieszczenia fryzjerskie

- serwerownia – tam gdzie była administracja

II.Piętro I

a) Odnowa biologiczna:

- podłogi, ściany, sufit – wymiana

- wiadro z zimną wodą

- nowe natryski

- sauna sucha – wymiana okładzin, piec

- mała sauna na powierzchni

- hydromasaż jeden duży

- słoneczna łąka – solary

b) Wymiana okładziny w niecce dużego basenu – folia

c) Zmiana okładziny na ceramiczną w niecce małej

d) Wymiana zjeżdżalni na docieploną

e) Wymiana schodów na zjeżdżalnię

f) Szatnie basenowe:

- wymiana szafek

- armatury łazienkowej

- pryszniców

III. Piętro II

a) Wymiana oświetlenia na całym obiekcie

b) Sufit – czyszczony

c) Wymiana wentylacji w całej hali basenowej

d) Technologia basenowa – wymiana złóż filtracyjnych

3. Kapitalny remont ulicy Grunwaldzkiej

3.1 Remont realizuje firma „Bitum” z Zambrowa za kwotę 927.382,68 zł

3.2 Termin planowanego zakończenia na dzień 31 sierpnia został wydłużony ze względu na infrastrukturę telekomunikacyjną, którą należy przełożyć.

4. Została zakończona budowa miejsc parkingowych przy MP nr 4

4.1 Inwestycję wykonała firma „Transbruk Usługi Drogowo – Budowlane” za kwotę 123.000 zł.

4.2 Powstało 23 nowych miejsc parkingowych.

5. Trwa realizacja zadania w celu wykonania miejsc parkingowych i zmiany organizacji ruchu przy ulicy Kosseckiego

5.1 Zadanie realizuje firma „Paweł Jarząbek” za kwotę 125.489 zł.

5.2 Termin zakończenia 15.10.2017 r.

5.3 Powstanie 60 nowych miejsc parkingowych.

6. Został zbudowany łącznik z ulicy Łąkowej do parku przy ul. Cmentarnej

6.1 Łącznik został wykonany za kwotę 108.279 zł przez firmę budowlano-drogową „Bacher”.

6.2 Całkowite zakończenie 15.10.2017 r.

7. Oddano do użytku plac zabaw przy ul. Wilsona

7.1 Wartość wykonanych prac wyn. ok. 100.000 zł.

7.2 Plac zabaw został oddany do użytku w dniu 16.07.2017.

8. Nowe ogrodzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas”

8.1 Wykonawcą będzie firma p. Sławomira Mężyńskiego za kwotę 132.790 zł.

8.2 Długość ogrodzenia 190 m. 8.3 Termin zakończenia 30.09.2017 r.

9. Zostało wykonane odmulenie zalewu

9.1 Odmulenie wykonała firma z Borut-Gosk państwa Gawrychowskich za kwotę 233.000 zł.

9.2 Zakończenie zadania 31 maja 2017 roku.

10. Wykonanie małej infrastruktury nad zalewem

10.1 Plaża miejska 37 m x 15 m

10.2 Pomost.

10.3 Zakup sprzętu pływającego.

10.4 Instalacja nowej fontanny.

REMONTY OŚWIATOWE

1. Termomodernizacja SP nr 4

1.1 Miasto Zambrów złożyło wniosek o dofinansowanie do RPO WP w ramach osi priorytetowej gospodarka niskoemisyjna i wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

1.2 Został ogłoszony przetarg, na który została złożona jedna oferta Przedsiębiorstwa „Balik Budownictwo” na kwotę 1.397.872,74 zł.

1.3 Wartość dofinansowania wynosi 703.364,68 zł.

1.4 Termin zakończenia – 30.09.2017 r.

1.5 Zakres wykonywanych prac: - wymiana drzwi i okien zewnętrznych, - ocieplenie ścian zewnętrznych, - ocieplenie stropodachu, - wykonanie elewacji zewnętrznej.

1.6 Cele wykonywanej modernizacji: - poprawa stanu technicznego budynku, - poprawa efektywności energetycznej, - poprawa bilansu energetycznego.

2. Termomodernizacja budynku MG nr 1

2.1 Ogłoszono przetarg, na który wpłynęły 2 oferty, znacząco przekraczające zaplanowane środki w budżecie miasta na tę inwestycję.

2.2 Przetarg został unieważniony i ogłoszono nowy przetarg tylko na wymianę okien i drzwi.

2.3 Jedyną ofertę złożyła firma „Dobroplast” Laskowiec na kwotę 649.000 zł.

2.4 Zostanie wymienionych 293 okien i drzwi.

2.5 Termin wykonania 30.09.2017 r.

3. Remont kapitalny kuchni i stołówki w SP nr 3

3.1 Wartość wykonanego remontu 200.000 zł.

3.2 Termin wykonania 31.08.2017 r.

4. Wykonanie ogrodzenia i bram wjazdowych oraz oświetlenia zewnętrznego w MP nr 4

4.1 Wartość wykonania remontu – 140.730 zł.

4.2 Termin wykonania 31.08.2017 r.

5. Został zrealizowany zakup piecy konwekcyjno-parowych do MP nr 4 i 6 za kwotę 98.000 zł III. WNIOSKI MIASTA ZAMBRÓW ZŁOŻONE DO RPO WP I INNYCH PROGRAMÓW

1. Projekt dofinansowania z RPO panele fotowoltaiczne na budynkach jednorodzinnych – jest na etapie oceny merytorycznej

1.1 Było bardzo duże zainteresowanie mieszkańców – zgłosiło się ponad 200 osób.

1.2 W trakcie przygotowania wniosku do złożenia Zarząd Województwa zmienił kryteria naboru – ograniczył maksymalną kwotę składanych wniosków do 2 mln.

1.3 W związku z tym musieliśmy ograniczyć listę mieszkańców do 143. Odbyło się publiczne losowanie.

1.4 Zainteresowanie tym dofinansowaniem jest bardzo duże, ponieważ wnioski złożyło 108 gmin województwa podlaskiego.

1.5 Kryterium wyboru projektów jest dla naszego miasta niekorzystne, ponieważ preferuje gminy wiejskie i gminy leżące na obszarze „NATURA 2000”.

2. Projekt dofinansowania budowy drogi miejskiej łączącej ul. Ostrowską i ulicę Wojska Polskiego złożony do RPO WP w ramach osi poprawa dostępności transportowej został odrzucony na etapie oceny merytorycznej

2.1 Miasto Zambrów złożyło odwołanie od oceny.

2.2 Środki na dostępność transportową zostały przeznaczone na miasta subregionalne – Suwałki (60 mln), Łomża (30 mln), Bielsk Podlaski (1 mln).

2.3 Jest to jawna dyskryminacja takich miast jak Zambrów, nie mająca nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem województwa podlaskiego, zapisanym w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 i Strategii Rozwoju Woj. Podlaskiego do roku 2020.

3. W ramach programu transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina zostały złożone wnioski o dofinansowanie dwóch projektów:

3.1 Budowa ścieżki rowerowej do Czerwonego Boru.

3.2 Budowa amfiteatru.

3.3 Wyniki zostaną ogłoszone 17.10.2017r.

4. W przygotowaniu mamy projekt , który złożymy we wrześniu do RPO WP – Gospodarka emisyjna – Strategie niskoemisyjne

4.1 Jest połączenie naszych dwóch projektów, ponieważ Zarząd Województwa podjął decyzję, że samorząd może złożyć tylko jeden wniosek.

4.2 Planowaliśmy złożyć dwa wnioski: - modernizacja oświetlenia ulicznego, - modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych.

IV. ZADANIA I PROJEKTY, KTÓRE SĄ PRZYGOTOWYWANE DO REALIZACJI:

1. Rewitalizacja koszar

1.1 Na sesji w dniu 20 czerwca Rada Miasta podjęła uchwałę o Programie Rewitalizacji, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa.

1.2 Został ogłoszony konkurs otwarty na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania koszar.

1.3 W chwili obecnej jest przygotowywany przetarg oraz wniosek na pozwolenie na budowę na wykonanie przy ulicy Magazynowa 2, 5 i 7 następujących prac: - budowa nowych komórek, - budowa nowego parkingu na około 60 samochodów, - poszerzenie drogi dojazdowej z możliwością parkowania, - remont chodników i oświetlenia ulicznego.

1.4 Prace są zaplanowane w okresie październik 2017 – maj 2018.

2. Budowa drogi nad Jabłonką do ulicy Willowej

2.1 Ponieważ procedury przygotowania dokumentacji ze względu na ustalenia z różnymi podmiotami się przeciągają, nie będzie można zrealizować tej inwestycji w tym roku.

2.2 Zostanie ona ujęta w planie inwestycyjnym budżetu miasta w 2018 roku. 3. Budowa drogi wraz z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową pomiędzy ulicami Podedwornego, Sadowa i Sienkiewicza

V. OFERTA KULTURALNA

• 23 września - Gala Sportu (MOK, g. 16.00)

• 14 października - Miejski Dzień Nauczyciela, koncert muzyki filmowej Miejskiej Orkiestry Dętej (MOK, g. 16.00)

• 20 października - obchody 5-lecia UTW

• 25 listopada - Inauguracja sezonu kulturalnego

• 30 listopada/1 grudnia - konkurs fortepianowy

• 2 grudnia - promocja Legend o Zambrowie autorstwa Pawła Szepietowskiego (MOK, g. 18.00)

• 6 grudnia - Mikołajki

• 31 grudnia/1 stycznia - Sylwester miejski pod gwiazdami

V. OFERTA REKREACYJNA

• 17 września - Zambrów na rowery - Czerwony Bór - strzelnica (50 km), wyjazd z targowicy o godz. 10.00

• 27 października - Podsumowanie akcji Zambrów na rowery (galeria MOK, g. 18.00)

• 11 listopada - Turniej Siatkówki Młodziczek o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta

VI. UROCZYSTOŚCI MIEJSKIE

• 9 września - rajd szlakiem Bitwy o Zambrów, wyjazd spod pomnika 71. PP, g. 10.00

• 10 września - 78. rocznica Bitwy o Zambrów (12.00 Msza Św., przemarsz i dalsze uroczystości pod pomnikiem 71 PP)

• 15 października - XVII Dzień Papieski

• 11 listopada - obchody 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości

• 12 listopada - koncert patriotyczny Orkiestry Dętej (MOK, g. 16.00)

• 17 grudnia - III Zambrowskie Spotkanie Wigilijne (parking przed MOK, g. 14.00).

Karolina Ilczuk

  • IMG_9446
  • IMG_9448
  • IMG_9455