ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

„O Starym Zambrowie to i owo” - wydanie II

W ubiegły piątek w Galerii Sztuki „Labirynt” Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyła się promocja publikacji pn. „O Starym Zambrowie to i owo”. Publikację przygotowali: tekst – Sławomir Tarnowski, rysunki – Magdalena i Wojciech Rusieccy.

Publikacja składa się z 11 opisów i rysunków ilustrujących bloki koszarowe, cmentarz prawosławny, kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, osadę targową, gmach telegrafu czy mieszkańców Zambrowa.

„O Starym Zambrowie to i owo” jest już druga publikacją autorów. Poprzednia powstała niespełna rok temu w Ośrodku Wsparcia Rodziny „Caritas” w Zambrowie. Drugie wydanie zostało sfinansowane ze środków Urzędu Miasta w Zambrowie.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska


 

 • IMG_4249
 • IMG_4250
 • IMG_4252
 • IMG_4253
 • IMG_4256
 • IMG_4258
 • IMG_4259
 • IMG_4260
 • IMG_4261
 • IMG_4262
 • IMG_4263
 • IMG_4264
 • IMG_4266
 • IMG_4269
 • IMG_4270

 

 

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, nauczycieli wspomagających;
 • ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Miasto Zambrów;
 • zmiany uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie – w jednostkę budżetową – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie.
 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie w 2016 roku.
 2. Informacja z realizacji Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
 3. Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie w 2016 roku.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 Miasta Zambrów.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.
 6. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Bezpłatne badanie mammograficzne

W dniach 26 i 27 kwietnia 2017r. w godzinach 9.00 – 16.00 przy Miejskim Gimnazjum nr 1 ul. Wyszyńskiego 6a odbędzie się bezpłatne badanie mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat. Badanie organizowane jest w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Rejestracja pod numerem telefonu 58 666 24 44.

 

Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie - przedłużenie terminu przyjmowania wniosków

Uwaga: Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.51.2017 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 30.03.2017r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa mieszkańców Gminy Miasto Zambrów w projekcie "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie" przedłuża się termin składania deklaracji do 26.04.2017r.

Deklaracje przystąpienia do programu należy składać w wersji papierowej w terminie w Urzędzie Miasta w Zambrowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej (p.228), ul. Fabryczna 3 w dniach i godzinach pracy Urzędu tj. w pon-pt. 7.30 - 15.30.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa mieszkańców Gminy Miasto Zambrów w projekcie "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie".

Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji pyłów i gazów, w tym CO2 w ramach tzw. "niskiej emisji" poprzez instalację kotłów gazowych z instalacją doziemną do granic nieruchomości oraz wewnętrzną instalacją gazową.

Informacje na temat projektu oraz zasad rekrutacji można uzyskać pod nr telefonu: (86) 271 22 10 wew.27.

Regulamin i deklaracja

Zarządzenie nr 0050.51.2017