ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Petycja

Poniżej zamieszczamy petycję Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa:

Petycja.

 

Szczepienie lisów wolno żyjących

INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,
NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE
PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA
WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
w akcji jesiennej 2017 roku


Celem skutecznego zwalczania wścieklizny - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących - metodą zrzutów z samolotów, - w planowanym terminie:

od 08 września do 14 września 2017 r.

 • zrzucane przynęty mają kształt, stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm; grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
 • zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp, z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
 • prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt - przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
 • szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
 • dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka - należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
 • po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych - trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.


Podlaski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii

 

Uczciliśmy 78. rocznicę Bitwy o Zambrów

Tegoroczne obchody 78. rocznicy Bitwy o Zambrów rozpoczęły się 9 września rajdem rowerowym szlakiem Bitwy o Zambrów. Ok. 30 rowerzystów przemierzyło szlak liczący 25 km. Trasa rajdu przebiegała przez miejscowości: Zambrów – ul. Wyszyńskiego, Pruszki, Śledzie, Stare Zakrzewo, Sędziwuje, Zambrów – cmentarz parafialny Trójcy Przenajświętszej i Wądołki. Na ostatnim punkcie wyprawy przy pomniku mjr Stanisława Knapika w Wądołkach członek Stowarzyszenia Historycznego im. 71. Pułku Piechoty Paweł Sanewski przybliżył rowerzystom historię Bitwy o Zambrów z 1939 r., a także zaprezentował uzbrojenie i ekwipunek żołnierzy Wojska Polskiego.

W niedzielę 10 września miały miejsce główne uroczystości patriotyczne, które rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. Ducha Świętego z udziałem pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli, delegacji placówek oświatowych, związków i stowarzyszeń, służb mundurowych, partii politycznych, zuchów, harcerzy i wiernych z tutejszej parafii. Mszę celebrował Proboszcz parafii ks. kan. Jarosław Olszewski.

Po mszy wszyscy zebrani w pochodzie udali się pod pomnik poległych żołnierzy 71. Pułku Piechoty mieszczący się przy. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ta część uroczystości rozpoczęła się uczczenia minutą ciszy zmarłego ś.p. Leszka Zbijewskiego – syna ppłk. dypl. Adama Zbijewskiego – dowódcy 71. Pułku Piechoty, który przeżywszy 80 lat zmarł w dniu 22 maja 2017 roku.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił honorowy obywatel miasta Zambrów Jerzy Dąbrowski – syn kpt. Władysława Dąbrowskiego - dowódcy I kompanii ckm, poległego w Bitwie o Zambrów w 1939 roku, następnie Apel Poległych odczytał porucznik Andrzej Pawluczuk, salwę honorową wykonali funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Dowódcą kompani honorowej był kapitan Marcin Karpiński.

Na zakończenie niedzielnych obchodów kilkadziesiąt delegacji złożyło kwiaty i wieńce pod pomnikiem 71. Pułku Piechoty.

Oprawę muzyczną tradycyjnie zapewniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta prowadzona przez kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego. Wartę honorową pod pomnikiem zaciągnęli: funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, harcerze z III Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej “Grota”, członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 71 Pułku Piechoty oraz zuchy z 4. Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty” ze Szkoły Podstawowej nr 4.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska


Przemówienie Jerzego Dąbrowskiego z dnia 10.09.2017r.

Szanowni mieszkańcy miasta Zambrowa.

Spotykamy się dziś w 78. rocznicę Bitwy o Zambrów przy pomniku poświęconym pamięci Poległych Żołnierzy 71. Pułku.

Pułk ten stacjonował w Zambrowie od września 1926 roku. Budował obiekty, które służyły nie tylko wojsku, ale i mieszkańcom miasta. Razem z mieszkańcami miasta obchodził święta państwowe i uroczystości państwowo-kościelne. W październiku 1930 roku uroczyście odsłonięto ufundowany przez Pułk pomnik ku czci Powstańców poległych w walkach pod Zambrowem w 1863 roku.

Po ogłoszeniu mobilizacji w dniu 24 sierpnia 1939 roku, w niedzielę 27 sierpnia, podczas polowej Mszę św., zaprzysiężono zmobilizowanych żołnierzy. W nocy, zgodnie z rozkazem Dowódcy Dywizji, I i II batalion Pułku wymaszerowały z Zambrowa w rejon koncentracji 18. DP pod Łomżę, a III batalion, pluton pionierów i pluton artylerii zostały skierowane do obrony „Odcinka Wizna”. Plutony pionierów i artylerii walczyły w Wiżnie do końca walk, a III batalion dołączył do pułku 6 września.

Pułk nasz był pułkiem odwodowym Dowódcy Dywizji i był kierowany w kolejne rejony zagrożeń ze strony nieprzyjaciela. W tej sytuacji od 1 września pułk brał udział w ciężkich, wyczerpujących marszach nocnych po piaszczystych drogach leśnych z rejonu Łomży poprzez Nowogród, lasy na północ od Narwi, Ostrołękę, pod Różan, Żyznowo-Zawady, wypełniając kolejne zadania bojowe. O świcie 10 września I batalion stoczył zwycięską bitwę z częścią zgrupowania niemieckiej DPanc. „Kempf”. Walcząc na bagnety po 2-godzinnej bitwie kompanie batalionu zdobyły Jakać Starą, Dworną i cały pozostawiony tam sprzęt niemiecki łącznie z armatami i czołgami. Tego dnia po południu Dowódca dywizji dowiedział się o zajęciu przez Niemców Wizny i Zambrowa. Dywizja znalazła się więc w okrążeniu. W tym czasie pułki 33 i 42 z 18. DP walczyły z Niemcami pod Łomżą i Nowogrodem. Dywizja otrzymała rozkaz odwrotu przez Zambrów, a drogę odwrotu miał otworzyć po walce z Niemcami 71. Pułk Piechoty, który był najbliżej Zambrowa.

Po całonocnym około 30-km marszu rano 11 września 71. Pułk zaatakował nieprzyjaciela w Zambrowie. III batalion z rejonu Zakrzewa po ciężkich walkach dotarł do północno-zachodniej części miasta. Ranny został d-ca batalionu mjr J. Fober, poległo wielu oficerów. I batalion z rejonu wsi Sędziwuje po ciężkich walkach opanował rynek i centrum miasta około godz 12.00. Wzięto do niewoli około 200 żołnierzy niemieckich. W czasie walk polegli dowódcy dwóch kompanii, d-ca batalionu został ranny, batalion poniósł bardzo duże straty. Broniące Zambrowa oddziały niemieckie otrzymywały wsparcie w postaci dodatkowych batalionów piechoty i artylerii z rejonu Wizny, ich przeciwnatarcie ruszyło około godziny 14.00 i zmusiło silnym ogniem artylerii i broni maszynowej nasze oddziały do wycofania się z miasta na pozycje wyjściowe. Wycofujące się oddziały zabrały z sobą niemieckich jeńców, których przetrzymywano w Łętownicy do zakończenia walk. II batalion, który wyruszył do natarcia ze skraju lasu w Wądołkach, miał przed sobą strzelnicę z wysokim kulochwytem, na którym znajdowały się niemieckie karabiny maszynowe. W silnym ogniu broni maszynowej natarcie II batalionu zatrzymało się, poległ d-ca batalionu mjr S. Knapik i szereg oficerów oraz wielu żołnierzy. Batalion nie był zdolny do wznowienia natarcia. Działania walczących batalionów piechoty skutecznie wspierały dywizjony artylerii 18. DP.

W opracowaniach historycznych szef sztabu 18. DP oszacował, że w walkach o Zambrów poległo około 400 żołnierzy, a rannych zostało około 1200, głównie z 71. pp. Straty w bitwie o Zambrów oceniano na poziomie 30-40% stanu pułku, a straty kadry zawodowej na około 60 %.

Wieczorem 11 września D-ca dywizji otrzymał rozkaz, aby resztki dywizji nocą przemieściły się w rejon Łętownicy. Rozkaz ten dotyczył wszystkich pułków 18. DP to jest: 33. pp, 42. pp i 71. pp, artylerii i kawalerii dywizyjnej oraz batalionu Obrony Narodowej „Kurpie”. Z naszego 71. pp do Łętownicy dotarło około 1400 żołnierzy, którzy w próbach wydarcia się z okrążenia pod Andrzejewem stanowili podstawową siłę uderzeniową Dywizji, ponieważ pozostałe pułki rano 12 września nie dotarły do Łętownicy walcząc z Niemcami na swoich trasach marszów.

Dywizja natrafiła w rejonie Andrzejewa na silne zgrupowanie oddziałów z czterech dywizji nieprzyjaciela. Po ciężkich walkach okupionych ogromnymi stratami, nie udało się naszym oddziałom wydostać z okrążenia. Należy pamiętać, że dywizja nie skapitulowała, a została rozbita. Bitwa pod Andrzejewem zakończyła historię istnienia 18. DP jak i 71. Pułku Piechoty.

O obecności pułku w naszym mieście przypominają znajdujące się tu bloki koszarowe, na których umieszczono tablice z informacjami historycznymi, pomnik poświęcony pamięci Poległym Żołnierzom Pułku, przy którym się co roku w rocznicę bitwy gromadzimy, Mogiła Zbiorowa na miejscowym cmentarzu żołnierzy poległych w Bitwie o Zambrów i Pomnik Żołnierza II RP postawiony staraniem Władz Miasta.

Jako syn oficera 71. Pułku wdzięczny jestem Panu Burmistrzowi i Władzom Miasta Zambrowa za organizowanie co roku tej wspaniałej patriotycznej uroczystości dla upamiętnienia rocznicy bitwy i uczczenia pamięci poległych żołnierzy w walkach o to miasto. Chciałbym bardzo srdecznie podziekować mieszkańcom Zambrowa za liczny udział w tych uroczystościach, a także za pamięć o poległych, widoczną na Mogile Wojskowej na miejscowym cmentarzu.

Cześć poległym bohaterom!

Obszerna fotorelacja z obchodów wrześniowych tutaj.

 • IMG_9469
 • IMG_9491
 • IMG_9502
 • IMG_9586
 • IMG_9588
 • IMG_9598
 • IMG_9603
 • IMG_9615
 • IMG_9640
 • IMG_9651
 • IMG_9657
 • IMG_9659
 • IMG_9674
 • IMG_9679
 • IMG_9684
 • IMG_9700
 • IMG_9714
 • IMG_9738
 • IMG_9754
 • IMG_9804

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 8 września 2017 roku do 29 września 2017 roku) wykaz nieruchomości obejmującej część działki nr 58/22 o powierzchni 638 m2  położonej w Zambrowie przy ul. Kolejowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów 08.09.2017

W piątek 8 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów. Na zaproszenie odpowiedziały media lokalne i regionalne: portal zambrow.org, portal zambrowiacy.pl, Tygodnik Kontakty, Gazeta Współczesna, Monitor Zambrowski oraz TV Narew.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

I. REFORMA SYSTEMU OŚWIATY W ZAMBROWIE


1. W dniu 20 czerwca br. Rada Miasta Zambrów podjęła uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zambrów.

2. Załącznikiem do powyższej uchwały był wniosek Burmistrza o wydanie opinii w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie poprzez zmianę siedziby szkoły od 1 września 2018 roku i co za tym idzie, zmiana obwodów SP nr 5 i SP nr 4.

3. W dniu 7 lipca wizytatorzy Kuratorium Oświaty dokonali wizji lokalnej obiektów ww. szkół pod kątem oceny warunków niezbędnych do podjęcia nowych zadań.

4. W dniu 1 sierpnia br. otrzymaliśmy pierwszą pisemną informację /pismo/, że Podlaski Kurator Oświaty postanawia pozytywnie zaopiniować zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2018 r. SP nr 5 poprzez zmianę siedziby i obwodu szkoły.

5. Obowiązkiem Dyrektora SP nr 5 będzie poinformować, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia: - rodziców uczniów, - właściwego Kuratora Oświaty, - organ prowadzący szkołę.

6. Od 1 września 2018 roku nową siedzibą SP nr 5 będzie budynek MG nr 1 znajdujący się w Zambrowie przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A.

7. Od 1 września 2018 r. będą obowiązywały nowe granice obwodów SP nr 4 i SP nr 5. Będzie to dotyczyło dzieci klas I.

8. W budynku przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego będzie również funkcjonowało wygaszane Gimnazjum Publiczne z 6 klasami trzecimi.

9. Budynek SP nr 5 przy ulicy Obrońców Zambrowa zostanie przeznaczony na Przedszkole nr 5 i żłobek miejski.

10. Jesteśmy w posiadaniu dokumentacji technicznej na remont budynku z adaptacją do funkcji żłobkowej i przedszkolnej, w wyniku tego remontu powstanie: - 11 sal wychowania przedszkolnego dla 250 dzieci, - 4 sale żłobkowe dla 55 dzieci.

11. W chwili obecnej jest przygotowywany wniosek do RPO WP w celu dofinansowania tego remontu ze środków unijnych.

12. W miesiącu styczniu 2018 roku będzie ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora MP 5.

13. W związku z remontem budynku po SP nr 5, który rozpocznie się 1 czerwca 2018 roku, ulegnie zmiana organizacja roku szkolnego 2017/2018 w SP nr 5. - rok szkolny dydaktyczny będzie trwał 9 miesięcy do 31 maja, - żeby zrealizować cały program nauczania zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w dodatkowe wolne dni, - w miesiącu czerwcu będą zabezpieczone dla dzieci zajęcia opiekuńcze.

II. REALIZACJA INWESTYCJI I REMONTÓW MIEJSKICH

1. Trwa przebudowa ul. 71 Pułku Piechoty z zakresem: - budowa ronda, - wymiana nawierzchni, - wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej, - przebudowa oświetlenia.

1.1 Remont jest wykonywany za kwotę 2.098.909 zł.

1.2 Remont będzie dofinansowany w 50% z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

1.3 Wykonawcą remontu jest firma „Bitum” z Zambrowa. 1.4 Planowane zakończenie – 15 września br.

2. Remont pływalni miejskiej

2.1 Remont wykonuje konsorcjum „Blanka Plus Sp. z o.o.” oraz „Balik Budownictwo” za kwotę 3.805.000 zł.

2.2 Termin zakończenia – 9 października 2017 roku.

2.3 W chwili obecnej prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2.4 Zakres remontowo – inwestycyjny Pływalni:

I. Parter:

- kurtyna powietrzna – drzwi wejściowe- przeniesienie administracji – pomieszczenia fryzjerskie

- serwerownia – tam gdzie była administracja

II.Piętro I

a) Odnowa biologiczna:

- podłogi, ściany, sufit – wymiana

- wiadro z zimną wodą

- nowe natryski

- sauna sucha – wymiana okładzin, piec

- mała sauna na powierzchni

- hydromasaż jeden duży

- słoneczna łąka – solary

b) Wymiana okładziny w niecce dużego basenu – folia

c) Zmiana okładziny na ceramiczną w niecce małej

d) Wymiana zjeżdżalni na docieploną

e) Wymiana schodów na zjeżdżalnię

f) Szatnie basenowe:

- wymiana szafek

- armatury łazienkowej

- pryszniców

III. Piętro II

a) Wymiana oświetlenia na całym obiekcie

b) Sufit – czyszczony

c) Wymiana wentylacji w całej hali basenowej

d) Technologia basenowa – wymiana złóż filtracyjnych

3. Kapitalny remont ulicy Grunwaldzkiej

3.1 Remont realizuje firma „Bitum” z Zambrowa za kwotę 927.382,68 zł

3.2 Termin planowanego zakończenia na dzień 31 sierpnia został wydłużony ze względu na infrastrukturę telekomunikacyjną, którą należy przełożyć.

4. Została zakończona budowa miejsc parkingowych przy MP nr 4

4.1 Inwestycję wykonała firma „Transbruk Usługi Drogowo – Budowlane” za kwotę 123.000 zł.

4.2 Powstało 23 nowych miejsc parkingowych.

5. Trwa realizacja zadania w celu wykonania miejsc parkingowych i zmiany organizacji ruchu przy ulicy Kosseckiego

5.1 Zadanie realizuje firma „Paweł Jarząbek” za kwotę 125.489 zł.

5.2 Termin zakończenia 15.10.2017 r.

5.3 Powstanie 60 nowych miejsc parkingowych.

6. Został zbudowany łącznik z ulicy Łąkowej do parku przy ul. Cmentarnej

6.1 Łącznik został wykonany za kwotę 108.279 zł przez firmę budowlano-drogową „Bacher”.

6.2 Całkowite zakończenie 15.10.2017 r.

7. Oddano do użytku plac zabaw przy ul. Wilsona

7.1 Wartość wykonanych prac wyn. ok. 100.000 zł.

7.2 Plac zabaw został oddany do użytku w dniu 16.07.2017.

8. Nowe ogrodzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas”

8.1 Wykonawcą będzie firma p. Sławomira Mężyńskiego za kwotę 132.790 zł.

8.2 Długość ogrodzenia 190 m. 8.3 Termin zakończenia 30.09.2017 r.

9. Zostało wykonane odmulenie zalewu

9.1 Odmulenie wykonała firma z Borut-Gosk państwa Gawrychowskich za kwotę 233.000 zł.

9.2 Zakończenie zadania 31 maja 2017 roku.

10. Wykonanie małej infrastruktury nad zalewem

10.1 Plaża miejska 37 m x 15 m

10.2 Pomost.

10.3 Zakup sprzętu pływającego.

10.4 Instalacja nowej fontanny.

REMONTY OŚWIATOWE

1. Termomodernizacja SP nr 4

1.1 Miasto Zambrów złożyło wniosek o dofinansowanie do RPO WP w ramach osi priorytetowej gospodarka niskoemisyjna i wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

1.2 Został ogłoszony przetarg, na który została złożona jedna oferta Przedsiębiorstwa „Balik Budownictwo” na kwotę 1.397.872,74 zł.

1.3 Wartość dofinansowania wynosi 703.364,68 zł.

1.4 Termin zakończenia – 30.09.2017 r.

1.5 Zakres wykonywanych prac: - wymiana drzwi i okien zewnętrznych, - ocieplenie ścian zewnętrznych, - ocieplenie stropodachu, - wykonanie elewacji zewnętrznej.

1.6 Cele wykonywanej modernizacji: - poprawa stanu technicznego budynku, - poprawa efektywności energetycznej, - poprawa bilansu energetycznego.

2. Termomodernizacja budynku MG nr 1

2.1 Ogłoszono przetarg, na który wpłynęły 2 oferty, znacząco przekraczające zaplanowane środki w budżecie miasta na tę inwestycję.

2.2 Przetarg został unieważniony i ogłoszono nowy przetarg tylko na wymianę okien i drzwi.

2.3 Jedyną ofertę złożyła firma „Dobroplast” Laskowiec na kwotę 649.000 zł.

2.4 Zostanie wymienionych 293 okien i drzwi.

2.5 Termin wykonania 30.09.2017 r.

3. Remont kapitalny kuchni i stołówki w SP nr 3

3.1 Wartość wykonanego remontu 200.000 zł.

3.2 Termin wykonania 31.08.2017 r.

4. Wykonanie ogrodzenia i bram wjazdowych oraz oświetlenia zewnętrznego w MP nr 4

4.1 Wartość wykonania remontu – 140.730 zł.

4.2 Termin wykonania 31.08.2017 r.

5. Został zrealizowany zakup piecy konwekcyjno-parowych do MP nr 4 i 6 za kwotę 98.000 zł III. WNIOSKI MIASTA ZAMBRÓW ZŁOŻONE DO RPO WP I INNYCH PROGRAMÓW

1. Projekt dofinansowania z RPO panele fotowoltaiczne na budynkach jednorodzinnych – jest na etapie oceny merytorycznej

1.1 Było bardzo duże zainteresowanie mieszkańców – zgłosiło się ponad 200 osób.

1.2 W trakcie przygotowania wniosku do złożenia Zarząd Województwa zmienił kryteria naboru – ograniczył maksymalną kwotę składanych wniosków do 2 mln.

1.3 W związku z tym musieliśmy ograniczyć listę mieszkańców do 143. Odbyło się publiczne losowanie.

1.4 Zainteresowanie tym dofinansowaniem jest bardzo duże, ponieważ wnioski złożyło 108 gmin województwa podlaskiego.

1.5 Kryterium wyboru projektów jest dla naszego miasta niekorzystne, ponieważ preferuje gminy wiejskie i gminy leżące na obszarze „NATURA 2000”.

2. Projekt dofinansowania budowy drogi miejskiej łączącej ul. Ostrowską i ulicę Wojska Polskiego złożony do RPO WP w ramach osi poprawa dostępności transportowej został odrzucony na etapie oceny merytorycznej

2.1 Miasto Zambrów złożyło odwołanie od oceny.

2.2 Środki na dostępność transportową zostały przeznaczone na miasta subregionalne – Suwałki (60 mln), Łomża (30 mln), Bielsk Podlaski (1 mln).

2.3 Jest to jawna dyskryminacja takich miast jak Zambrów, nie mająca nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem województwa podlaskiego, zapisanym w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 i Strategii Rozwoju Woj. Podlaskiego do roku 2020.

3. W ramach programu transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina zostały złożone wnioski o dofinansowanie dwóch projektów:

3.1 Budowa ścieżki rowerowej do Czerwonego Boru.

3.2 Budowa amfiteatru.

3.3 Wyniki zostaną ogłoszone 17.10.2017r.

4. W przygotowaniu mamy projekt , który złożymy we wrześniu do RPO WP – Gospodarka emisyjna – Strategie niskoemisyjne

4.1 Jest połączenie naszych dwóch projektów, ponieważ Zarząd Województwa podjął decyzję, że samorząd może złożyć tylko jeden wniosek.

4.2 Planowaliśmy złożyć dwa wnioski: - modernizacja oświetlenia ulicznego, - modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych.

IV. ZADANIA I PROJEKTY, KTÓRE SĄ PRZYGOTOWYWANE DO REALIZACJI:

1. Rewitalizacja koszar

1.1 Na sesji w dniu 20 czerwca Rada Miasta podjęła uchwałę o Programie Rewitalizacji, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa.

1.2 Został ogłoszony konkurs otwarty na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania koszar.

1.3 W chwili obecnej jest przygotowywany przetarg oraz wniosek na pozwolenie na budowę na wykonanie przy ulicy Magazynowa 2, 5 i 7 następujących prac: - budowa nowych komórek, - budowa nowego parkingu na około 60 samochodów, - poszerzenie drogi dojazdowej z możliwością parkowania, - remont chodników i oświetlenia ulicznego.

1.4 Prace są zaplanowane w okresie październik 2017 – maj 2018.

2. Budowa drogi nad Jabłonką do ulicy Willowej

2.1 Ponieważ procedury przygotowania dokumentacji ze względu na ustalenia z różnymi podmiotami się przeciągają, nie będzie można zrealizować tej inwestycji w tym roku.

2.2 Zostanie ona ujęta w planie inwestycyjnym budżetu miasta w 2018 roku. 3. Budowa drogi wraz z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową pomiędzy ulicami Podedwornego, Sadowa i Sienkiewicza

V. OFERTA KULTURALNA

• 23 września - Gala Sportu (MOK, g. 16.00)

• 14 października - Miejski Dzień Nauczyciela, koncert muzyki filmowej Miejskiej Orkiestry Dętej (MOK, g. 16.00)

• 20 października - obchody 5-lecia UTW

• 25 listopada - Inauguracja sezonu kulturalnego

• 30 listopada/1 grudnia - konkurs fortepianowy

• 2 grudnia - promocja Legend o Zambrowie autorstwa Pawła Szepietowskiego (MOK, g. 18.00)

• 6 grudnia - Mikołajki

• 31 grudnia/1 stycznia - Sylwester miejski pod gwiazdami

V. OFERTA REKREACYJNA

• 17 września - Zambrów na rowery - Czerwony Bór - strzelnica (50 km), wyjazd z targowicy o godz. 10.00

• 27 października - Podsumowanie akcji Zambrów na rowery (galeria MOK, g. 18.00)

• 11 listopada - Turniej Siatkówki Młodziczek o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta

VI. UROCZYSTOŚCI MIEJSKIE

• 9 września - rajd szlakiem Bitwy o Zambrów, wyjazd spod pomnika 71. PP, g. 10.00

• 10 września - 78. rocznica Bitwy o Zambrów (12.00 Msza Św., przemarsz i dalsze uroczystości pod pomnikiem 71 PP)

• 15 października - XVII Dzień Papieski

• 11 listopada - obchody 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości

• 12 listopada - koncert patriotyczny Orkiestry Dętej (MOK, g. 16.00)

• 17 grudnia - III Zambrowskie Spotkanie Wigilijne (parking przed MOK, g. 14.00).

Karolina Ilczuk

 • IMG_9446
 • IMG_9448
 • IMG_9455