ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE w ramach konsultacji społecznych projektu "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów"

Burmistrz Miasta Zambrów serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta Zambrów, przedsiębiorców, członków i przedstawicieli stowarzyszeń oraz instytucji do wzięcia aktywnego udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów”.

Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2017 r. o godzinie 14 30 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie.

Na spotkaniu zostanie wskazany aktualny stan prac nad projektem. Planuje się przedstawienie wyników badań ankietowych oraz wskazanie listy przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji.

Głównym celem spotkania będzie przedstawienie projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów”.

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta Zambrów oraz telefonicznie w godzinach pracy Urzędu :

Włodzimierz Łąka – koordynator projektu - (86) 271 22 10 wew. 44; pok. 234;

Weronika Zaniewska - (86) 271 22 10 wew. 22; pok. 218.

Komunikat z dnia 07.06.2017

Burmistrz Miasta Zambrów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni ( od 7 czerwca 2017 roku do 28 czerwca 2017 roku) następujące wykazy : 

- nieruchomości o powierzchni 1,5085 ha obejmującej działki gruntów nr 2741/5 o pow. 1,4567 ha i nr 1947/10 o pow. 0,0518 ha przy ulicy Produkcyjnej w Zambrowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, 

- nieruchomości o powierzchni 1,5602 ha obejmującej działki gruntów nr 2741/7 o pow. 1,1320 ha, nr 1947/12 o pow. 0,0579 ha i nr 1908/8 o pow. 0,3703 ha przy ulicy Produkcyjnej w Zambrowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Utrudnienia w ruchu drogowym 10 czerwca

W sobotę 10 czerwca w ramach 21. Dni Zambrowa odbędą się wyścigi kolarskie. Trasa wyścigów przebiegać będzie ulicami: Lipowa, Wądołkowska, Ogrodowa. W związku z tym nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym i tak: ul. Wądołkowska i Ogrodowa będą okresowo zamykane dla ruchu, natomiast ul. Lipowa będzie zamknięta od godz. 9.00 do końca wyścigu.

Prosimy o uwzględnienie informacji w swoich planach wyjazdowych.