ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 21 lutego 2017 roku do 14 marca 2017 roku) następujące wykazy :

  • nieruchomości o powierzchni 1,0729 ha obejmującej działki gruntów nr 2740/3 o pow. 0,8695 ha i nr 1947/6 o pow. 0,2034 ha przy ulicy Produkcyjnej w Zambrowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
  • nieruchomości o powierzchni 1,3741 ha obejmującej działki gruntów nr 2740/5 o pow. 1,2152 ha i nr 1947/8 o pow. 0,1589 ha przy ulicy Produkcyjnej w Zambrowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
  • nieruchomości o powierzchni 0,2900 ha obejmującej działki gruntów nr 1947/9 o pow. 0,1825 ha, nr 1908/6 o pow. 0,0866 ha i nr 2741/4 o pow. 0,0209 ha przy ulicy Targowej w Zambrowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 14 lutego 2017 roku do 7 marca 2017 roku) wykaz lokalu mieszkalnego nr 18 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 49C w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2017 roku


Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2017 w zakresie:


WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ MIASTO ZAMBRÓW

Przedmiot projektu:

PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE PRZEZ KLUB SPORTOWY UCZESTNICZĄCY W CYKLU SYSTEMOWYCH ROZGRYWEK SPORTOWYCH POWYŻEJ IV LIGI, KTÓRE W SPOSÓB BEZPOŚREDNI PRZYCZYNI SIĘ DO ROZWOJU SPORTU NA OBSZARZE MIASTA ZAMBRÓW.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Druk oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

 

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2017 roku

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2017 w zakresie:

WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ MIASTO ZAMBRÓW
W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO

Przedmiot projektu:

WSPÓŁZAWODNICTWO POMIĘDZY ZAWODNIKAMI UCZESTNICZĄCYMI W TRENINGACH I ROZGRYWKACH LIGOWYCH POWYŻEJ IV LIGI.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Druk oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Informacja o przeprowadzonym referendum w SP 5

Na zebraniach klasowych, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 5 w dniach 7 i 10 lutego 2017 roku wychowawcy z udziałem rodziców przeprowadzili głosowanie polegające na wyborze jednego z proponowanych przez Burmistrza wariantów zmian w sieci szkół na terenie Zambrowa w związku z wprowadzoną reformą oświaty. To mini-referendum zapowiedziane zostało na spotkaniu Burmistrza z Rodzicami, jakie miało miejsce w SP 5 w dniu 24 stycznia 2017 roku. Głosowanie miało na celu poznanie zdania rodziców na tak ważny dla nich temat.

Pierwszy wariant zakłada, że na terenie miasta pozostają trzy szkoły podstawowe. SP 5 przenosi się do budynku na ul. Wyszyńskiego w całości (klasy I-VIII) od 1 września 2018 roku, a Burmistrz podejmie szereg działań w celu zapewnienia bezpiecznej drogi dzieci z domu do szkoły.

Drugi wariant również zakłada, że na terenie miasta pozostają trzy szkoły podstawowe, ale ich siedziby i obwody zostaną bez zmian.

Wyniki opracowane na podstawie sporządzonych w każdej klasie protokołów, podpisanych przez wychowawcę i komisję skrutacyjną wybraną przez rodziców, przedstawiają się następująco. W głosowaniach wzięło udział 334 rodziców. Stanowi to 77% wszystkich rodziców. Spośród obecnych zdecydowana większość (247 osób) opowiedziała się za wariantem pierwszym. Drugi wariant poparło 62 rodziców. Wyniki szczegółowe przedstawiają się następująco:

 

Ilość rodziców głosujących

Za 1 wariantem

Za 2 wariantem

Wstrzymało się

1-3

188

73,4%

21,8%

4,8%

4-6

146

74,7%

14,4%

11,0%

RAZEM

334

74,0%

18,6%

7,5%

Referendum przeprowadzono także wśród nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych Szkoły Podstawowej nr 5. Wzięło w nim udział 100% pracowników. Wszyscy opowiedzieli się za 1 wariantem. Po podsumowaniu wyników głosowania rodziców i pracowników wyniki przedstawiają się następująco:

 

Ilość rodziców głosujących

Za 1 wariantem

Za 2 wariantem

Wstrzymało się

rodzice

334

74,0%

18,6%

7,5%

pracownicy

58

100%

0%

0%

RAZEM

392

77,8%

15,8%

6,4%

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie

mgr Andrzej Szeligowski