ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Przedszkolaki w gimnazjum

Stu dwudziestu przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie od dziś korzysta z nowych sal dydaktyczno – wychowawczych w siedzibie Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie.

Pięć nowych pomieszczeń na parterze w budynku gimnazjum przystosowano na potrzeby nowych grup przedszkolnych dla czterolatków, pięciolatków i sześciolatków. Sale wyposażono w meble, kolorowe zabawki oraz materiały dydaktyczne. Przygotowano również toalety oraz zaplecze gastronomiczne, gdzie przygotowywane będą posiłki dla najmłodszych.

 • 1
 • IMG_9345
 • IMG_9346
 • IMG_9347
 • IMG_9352
 • IMG_9354
 • IMG_9357
 • IMG_9361
 • IMG_9362
 • IMG_9364
 • IMG_9365
 • IMG_9379
 • IMG_9380
 • IMG_9384
 • IMG_9386

 

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  12 września 2017 r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XXX sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przekazania skargi według właściwości;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego i usługowego w kwartale ulic: Kościuszki, Poświątne, 71 Pułku Piechoty i Mazowieckiej;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrowa obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami: Aleja Wojska Polskiego, Fabryczna, Mazowiecka, Magazynowa, Legionowa;
 •  określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli przedszkoli  pracujących w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i młodszych;
 • określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z urządzeniem terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;
 • zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zambrów;
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu.
 1. Informacja o stanie bezrobocia z uwzględnieniem miasta Zambrów za I półrocze 2017 r.
 2. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad.


Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Burmistrz Miasta Zambrów oddał hołd poległbym bohaterom

1 września 1939 roku to historyczna data w historii Polski. Tego dnia wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. 10 dni później przeważające siły wroga dotarły w okolice Zambrowa. W krwawej bitwie o Zambrów zginęło około 400 polskich żołnierzy.

Upamiętniając tragiczne wydarzenia z września 1939 roku Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski złożył wieniec na pomniku Pamięci Żołnierzy Wojska Polskiego w obronie Ojczyzny w dniu 11 września 1939r. w bitwie o Zambrów.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

 • IMG_9329
 • IMG_9331
 • IMG_9334
 • IMG_9335
 • IMG_9339

Zapraszamy na obchody 78. rocznicy Bitwy o Zambrów

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Zambrów i okolic na uroczyste obchody 78. rocznicy Bitwy o Zambrów.

 • 9 września (sobota) o godz. 10.00 spod pomnika 71. Pułku Piechoty przy ul. Wyszyńskiego w Zambrowie wyruszy rajd rowerowy SZLAKIEM BITWY O ZAMBRÓW.

Trasa: Zambrów – Pruszki – Śledzie – Stare Zakrzewo – Sędziwuje – Zambrów (cmentarz parafialny Trójcy Przenajświętszej) – Wądołki. Rajd odbędzie się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Na zakończenie ciepły posiłek.  

 • 10 września (niedziela) o godz. 12.00 msza święta w kościele w pw. Ducha Świętego w Zambrowie. Tuż po mszy świętej dalsza część uroczystości odbędzie się pod pomnikiem 71 Pułku Piechoty.

1 września zabrzmią syreny

Urząd Miasta Zambrów informuje, że 1 września br. o godz. 12.00 w Zambrowie zabrzmią syreny, które uruchomione zostaną na okres 1 minuty i będą emitować dźwięk ciągły. Celem uruchomienia syren jest upamiętnienie 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96).