ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Ogłoszenie

Ogłoszenie o publicznym losowaniu beneficjentów projektu pn. „Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie”

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.47.2017 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 5 kwietnia2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.13.2017 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Regulaminu naboru deklaracji uczestnictwa mieszkańców Gminy Miasto Zambrów w projekcie „Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie”, informujemy że w związku z liczbą zgłoszeń przekraczającą planową liczbę osób objętych wsparciem w ramach projektu pn. „Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie” w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii, oraz w związku z ograniczeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego kosztów projektu do kwoty 2 mln zł, o przyznaniu pomocy zadecyduje publiczne losowanie beneficjentów.


Wybór beneficjentów do projektu odbędzie się odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 11:30 w budynku Urzędu Miasta Zambrów, w sali nr 214. Losowanie będzie miało charakter jawny. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Do pobrania:

Ogłoszenie

 

Kontakt:
Weronika Zaniewska
Urząd Miasta Zambrów
tel. 86 271 22 10  wew. 22,  pok. 218

 

Zalicytuj numery startowe dla Eryki Kaczyńskiej

Organizator 3 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2017 oddaje do licytacji numery startowe:

- numer 1 w biegu na 5 km

- numer 100 w biegu głównym na 10 km

z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację mieszkanki Gminy Zambrów - Eryki Kaczyńskiej. Eryka urodziła się z wadą wrodzoną narządów ruchu. Nie ma prawej rączki i kości długich w nóżkach. Gdy się urodziła ważyła 1510 gram. Lekarze nie dawali jej szans na przeżycie. Eryka jest wesołym i pełnym życia dzieckiem. Pojawiła się szansa na to, że Eryka w przyszłości będzie chodzić.

Adresy licytacji:

1. charytatywni.allegro.pl/1-numer-startowy-na-3zbu-1-maja-2017-na-5-km-i4485431

2. charytatywni.allegro.pl/100-numer-starowy-na-3-zbu-1-maja-2017-na-10-km-i4485459

Zapraszamy do licytacji.

Karolina Ilczuk

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

 

I Spotkanie Burmistrza Miasta Zambrów z emerytami

31 marca 2017 roku (piątek) w Café Muza Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyło się I Spotkanie Burmistrza Miasta Zambrów z emerytami, w którym wzięło udział 45 seniorów z naszego miasta. Podczas spotkania Burmistrz Kazimierz Dąbrowski omówił następujące tematy:

1. Planowane inwestycje i remonty w mieście w 2017 roku

2. Propozycje spędzania czasu wolnego:

• kulturalne

• rekreacyjne

3. Programy zdrowotne:

• badania mammograficzne

• badania osteoporozy

• rehabilitacja

4. Reforma systemu oświaty

5. Zambrowska Karta Seniora 60+

6. Gospodarka odpadami komunalnymi

7. Bieżące funkcjonowanie miasta

8. Sprawy różne

Spotkanie było okazją do swobodnej rozmowy przy kawie, wymiany poglądów i pomysłów na aktywność seniorów w Zambrowie. Burmistrz zapowiedział, iż kolejne spotkanie tego typu odbędzie się jesienią tego roku.

Karolina Ilczuk


 • IMG_3883
 • IMG_3888
 • IMG_3896
 • IMG_3897
 • IMG_3898
 • IMG_3900
 • IMG_3902

 

Marsz Światła w 12-tą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II

Wczorajszego wieczoru minęło dwanaście lat od śmierci Jana Pawła II. Informację o śmierci papieża podał arcybiskup Leonardo Sandri, który ogłosił 2 kwietnia 2005 roku na placu Św. Piotra, że o godzinie 21.37 "Nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca". Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Piotrowej prawie 27 lat. Nazwany papieżem pielgrzymem, odbył 104 podróże zagraniczne na wszystkich zamieszkanych kontynentach, odwiedzając tym samym 129 krajów.

Był pierwszym od ponad 450 lat papieżem nie pochodzącym z Włoch. Jego pontyfikat wywarł szczególny wpływ na losy Kościoła katolickiego i całego świata, a postawa w obliczu cierpienia i choroby stała się źródłem nadziei dla milionów ludzi. 1 maja 2011 roku, papież Benedykt XVI dokonał beatyfikacji Jana Pawła II, który od tej pory jest błogosławionym Kościoła katolickiego.


Wczorajszego wieczoru zambrowianinie uczcili pamięć papieża Polaka w „Marszu Światła”. Celem był pomnik Papieża na skwerze przy kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Kulminacja obchodów nastąpiła o godz. 21.37 - w godzinę śmieci papieża. W tym momencie w wielu miastach zabrzmiała ulubiona pieśń papieża - „Barka", biły kościelne dzwony i zapłonęły znicze. Wczorajszy marsz odbył się także w intencji ochrony życia poczętego. Na zakończenie zambrowskich obchodów można było dokonać duchowej adopcji dziecka poczętego.

Karolina Ilczuk

 • IMG_3906
 • IMG_3910
 • IMG_3915
 • IMG_3926
 • IMG_3935
 • IMG_3946
 • IMG_3965
 • IMG_3967
 • IMG_3973
 • IMG_3983
 • IMG_3984

Komunikat z dn. 3 kwietnia 2017

Burmistrz Miasta Zambrów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 3 kwietnia 2017 roku do 24 kwietnia 2017 roku) wykaz lokalu mieszkalnego nr 34 przy ul. Wilsona 2 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.