ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta Zambrów

            Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 25 września 2007r. (wtorek) o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta pokój nr 214 odbędzie się XII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:
 
1.Ustalenie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołów obrad X i XI Sesji.
3.Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 

4.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
5.Interpelacje radnych.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
  • zmiany zawartego porozumienia międzygminnego;
  • wyboru ławników;
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień na 2007 r.
  • utworzenia straży miejskiej;
  • zaprzestania wykonywania zadania „promocja i ochrona zdrowia" przejętego od Powiatu Zambrowskiego;
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

7.Informacja o działalności organizacji pozarządowych na terenie miasta.
8.Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
9.Zamknięcie obrad.   

 Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Obchody 68 rocznicy bitwy o Zambrów

    11 września br. w Zambrowie miało miejsce patriotyczne wydarzenie – obchody 68 rocznicy BITWY O ZAMBRÓW. W czasie trwającej w 1939 roku II wojny Światowej ważyły się losy Polski; 11 września tegoż roku z ust płk Stefana Kosseckiego – dowódcy 18 Dywizji, padł rozkaz do natarcia na Zambrów.
Zajęcie Zambrowa przez 20 Dywizję Zmotoryzowaną oznaczało praktycznie otoczenie 18 DP. W celu umożliwienia wyjścia Dywizji z okrążenia należało odbić z rąk niemieckich  Zambrów i otworzyć drogę w kierunku na Nur nad Bugiem, a więc walka o Zambrów była dla 18 Dywizji szansą wyjścia z okrążenia w kierunku przeprawy przez Bug.


Wysokie straty batalionów 71 pp świadczyły o zaciekłości walk, podczas których często dochodziło do walki na bagnety i z użyciem granatów.
Dowódca Pułku płk A. Zbijewski obliczał, że straty osobowe Pułku do czasu bitwy o Zambrów wynosiły 10-15%, a w dniu 11 września osiągnęły 30-40%, w tym w kadrze zawodowej do 60% stanu.
Uroczystość patriotyczna upamiętniająca walki o Zambrów we wrześniu 1939 r. odbyła się pod pomnikiem 71 Pułku Piechoty przy ul. Prym. Stefana Wyszyńskiego. W samo południe rozbrzmiały syreny, wszyscy zebrani w ciszy uczcili pamięć poległych podczas walk o Zambrów. Burmistrz Miasta Zambrów wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym przedstawił ważne fakty historyczne. W kolejnej części programu delegacje zambrowskich szkół, władz samorządowych powiatu, miasta i gminy, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, organizacji pozarządowych, instytucji i przedsiębiorstw, partii politycznych, oraz osoby prywatne złożyły pod pomnikiem wieńce i kwiaty.
Obchody uświetniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która na zakończenie uroczystości zagrała wiązankę utworów patriotycznych. Wartę honorową przy pomniku sprawowała III Zambrowska Drużyna Harcerska GROTA.

Zapraszam do obejrzenia fotogalerii .

 

Karolina Brutkowska
UM ZambrówZaproszenie na obchody uroczystości patriotycznej w Zambrowie

wrzesie_1939Burmistrz Miasta Zambrów oraz Przewodniczący Rady Miasta Zambrów mają zaszczyt zaprosić Mieszkańców Zambrowa na uroczystość patriotyczną upamiętniającą walki o Zambrów we wrześniu 1939 roku.


Uroczystość odbędzie się 11 września 2007 r. (wtorek) o godz. 12:00 pod pomnikiem 71 Pułku Piechoty przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zambrowie, ul. Prym. Stefana Wyszyńskiego 2.

 ____________________________
Zdjęcie umieszczone na zaproszeniu pochodzi ze zbiorów Pana Waldemara Skawskiego

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 137 ust. 3 i art. 192 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.:

Okręg wyborczy nr 24 do Sejmu i okręg wyborczy nr 23 do Senatu  obejmują ten sam obszar stanowiący województwo podlaskie. W okręgu wyborczym nr 24 do Sejmu wybieranych będzie 15 posłów, w okręgu wyborczym nr 23 do Senatu wybieranych będzie 3 senatorów.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz

Informacja o wynikach naboru

Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3,  18-300 Zambrów
stanowisko urzędnicze w  Wydziale Gospodarki Przestrzennej

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko  urzędnicze – w Wydziale Gospodarki Przestrzennej – wybrana została na to stanowisko Pani Bożena Wróblewska  zam. Zambrów.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Bożena Wróblewska  spełnia zarówno wymagania niezbędne  jak i dodatkowe określone w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Zambrów o naborze.  Doskonale orientuje się w temacie zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Wydział  Gospodarki Przestrzennej, posiada doświadczenie zawodowe w pracy z zakresu działania Wydziału. Wykazała  bardzo duże zaangażowanie oraz chęć doskonalenia się i rozwoju.

    Pani Bożena Wróblewska została zatrudniona w Urzędzie Miasta Zambrów z dniem
1 września 2007r.