ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Nowe oblicze strony internetowej miasta www.zambrow.pl

Na początku kwietnia br. ruszyła nowa strona internetowa Zambrowa. Aktualizacja serwisu internetowego miasta www.zambrow.pl miała na celu uporządkowanie struktury informacji na stronie głównej.
Strona internetowa jest wizytówką miasta i pierwszym kontaktem z mieszkańcami, inwestorami, turystami i innymi osobami, które coraz częściej są żywo zainteresowane naszym miastem. Celem zmiany oblicza strony WWW miasta było zwiększenie jej przejrzystości i dostępności dla wszystkich wyżej wymienionych grup docelowych.


Z tego względu wyodrębniono konkretne działy: „Dla mieszkańca” oraz „Dla inwestora”. W dziale „Dla mieszkańca” zamieszczono wszystkie kategorie spraw, które można załatwić w Urzędzie Miasta Zambrów, dane kontaktowe osób zajmujących się poszczególnymi sprawami oraz wzory wniosków/dokumentów. Natomiast w dziale „Dla inwestora” można odnaleźć wszelkie informacje na temat możliwości podejmowania działalności gospodarczej na terenie Zambrowa. Zamieszczamy tam plan rozwoju miasta, konkretne oferty inwestycyjne (również po angielsku), a także ulgi i przywileje przewidziane dla inwestorów. Przedsiębiorcy zainteresowani naszym miastem mogą też znaleźć tu dane kontaktowe osób zajmujących się obsługą inwestycyjną.

W związku z tym, iż strona jest jeszcze w trakcie budowy, niektóre z podstron nie zawierają wszystkich informacji, zaś wersja angielska strony jest w trakcie tłumaczenia, za co serdecznie Państwa przepraszamy.

Prosimy wszystkich o cierpliwość oraz współpracę z nami poprzez przesyłanie swoich propozycji i pomysłów na rozbudowę witryny na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 
UM Zambrów 

Komunikat Izby Skarbowej w Białymstoku

Badamy opinię podatników o urzędach skarbowych

Podatniku! Jeśli będziesz w najbliższym tygodniu w urzędzie skarbowym i zostaniesz poproszony o wypełnienie specjalnej ankiety badającej poziom Twojego zadowolenia z obsługi – zrób to! Chcemy wykorzystać Twoje uwagi do poprawy naszej pracy

Izba Skarbowa w Białymstoku oraz nadzorowane przez nią urzędy skarbowe cały czas chcą zmieniać się na lepsze, podnosić jakość obsługi oraz zwiększać poziom zadowolenia klientów. W tym celu przygotowaliśmy specjalną ankietę dla podatników, o wypełnienie której będziemy prosić podatników przychodzących w najbliższym tygodniu do urzędów skarbowych. Celem tej akcji, jest zebranie opinii oraz sugestii podatników, które zostaną uwzględnione podczas planowania kolejnych zmian w urzędach skarbowych.

 


Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram badań na najbliższy tydzień:

  • 23.04.07 - US w Bielsku Podlaskim, US w Hajnówce, US w Siemiatyczach
  • 24.04.07 - US w Kolnie, US w Łomży
  • 25.04.07 - US w Wysokiem Mazowieckiem, US w Zambrowie
  • 26.04.07 - US w Augustowie, US w Sokółce, US w Suwałkach

Serdecznie wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie!

 

Radosław Hancewicz
Rzecznik prasowy
Izby Skarbowej w Białymstoku
tel. (085) 7327979,

Informacja o terminie uiszczania 2 raty opłaty za korzystanie w roku 2007 z zezwoleń na sprzedaż nap

            Urząd Miasta Zambrów informuje wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, że zgodnie z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami) 31 maja 2007 roku upływa termin wnoszenia drugiej raty za korzystanie w roku 2007 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość opłaty została ustalona i przekazana przedsiębiorcom do wiadomości w styczniu br., kiedy to, na podstawie przekazanych przez przedsiębiorców pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, sporządzone zostały naliczenia wysokości opłaty za korzystanie w roku 2007 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty należy przekazywać na rachunek Urzędu Miasta Zambrów
 Bank Spółdzielczy w Zambrowie 16877500090010010102010001

lub dokonać w kasie Urzędu Miasta
od poniedziałku do piątku 8.00 - 14.00


Jednocześnie informuje się, że niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminach określonych ustawą o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego skutkuje wygaśnięciem posiadanych przez przedsiębiorcę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 12 i 13 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
Zgodnie z ustalonymi w ustawie (art. 18 ust. 7 pkt 4) warunkami prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, firma sprzedająca napoje alkoholowe jest zobowiązana przedstawić przedsiębiorcy zaopatrującemu punkt w alkohol w terminach do dnia: 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, zaświadczenie wydane przez gminę potwierdzające dokonanie opłaty. Nieprzestrzeganie określonych w ustawie warunków i zasad sprzedaży alkoholu skutkuje cofnięciem zezwoleń z mocy ustawy .
         Zaświadczenie wydawane jest na wniosek przedsiębiorcy i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 17 kwietnia 2007 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 
    Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592) oraz uchwały Nr 239/XLI/02 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w podziale Miasta Zambrów na obwody głosowania ( zm. Uchwała Nr 98/XIX/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. i Nr 164/XXXIII/05 z dnia 5 lipca 2005 r.) i uchwały Nr 29/VI/07 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania informuję, że na terenie miasta Zambrów utworzone  zostały niżej wymienione obwody głosowania:
 

Numer obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji
1. ulice: Konopnickiej, Obwodowa, Orzeszkowej, Podedwornego, Podleśna, Prusa, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Zielona, Żeromskiego, Żytnia Zambrów, Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Konopnickiej 13;
tel. 086 271-44-68
2. ulice: Bema, Białostocka - domy prywatne o numerach nieparzystych i bloki o numerach 19, 21,23, 25, Pułaskiego Zambrów; Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Konopnickiej 16;
tel. 086 271–27-08
3. ulice: Białostocka – budynki o numerach nieparzystych do Nr 5 włącznie, Brzozowa, Łomżyńska, Nadrzeczna, Pl. Sikorskiego, Polowa, Sadowa, Wilsona, Willowa Zambrów; Miejskie Przedszkole Nr 1
ul. Sadowa 5;
tel.086 271-46-86
4. ulice: Białostocka budynki o numerach parzystych i bloki o numerach 29, 31,33, 39, Rolnicza Zambrów; Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Prym.Wyszyńskiego 3a;
tel.086 271-32-59 w.31
5. ulice: Grabowska, Paderewskiego, Piłsudskiego, Prymasa Wyszyńskiego, Sportowa Zambrów; Miejskie Gimnazjum Nr 1
ul.Prym.Wyszyńskiego 6a;
tel. 086 271-29-08 w.33
6. ulice: Polna, Papieża Jana Pawła II, Ustronna, Łanowa, Wiśniowa, Zaciszna Zambrów; Miejskie Przedszkole Nr 4
ul. Papieża Jana Pawła II 8A;
tel. 086 271-32-19
7. ulice: Cmentarna, Handlowa, Łąkowa, Młynowa, Ostrowska, Raginisa Zambrów; Państwowa Szkoła Muzyczna
Al. Wojska Polskiego 4;
tel. 086 271-30-91
8. ulice: Kościuszki, Mickiewicza, Milenijna, Pogodna, Poświątne, Świętokrzyska, Wąska, Wodna Zambrów; Miejska Biblioteka Publiczna
ul.Prym. Wyszyńskiego 2;
tel.086 271-27-90
9. Aleja Wojska Polskiego od Nr 2 do Nr 12 (w tym blok Nr 11)i od Nr 18 do Nr 40 i Nr 42 Ulice: Armii Krajowej, Chopina, Jantarowa, Krótka, Ks. Marcina Krajewskiego, Lipowa, Moniuszki, Obrońców Zambrowa, 71 Pułku Piechoty, Wądołkowska, Wiejska Zambrów; Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Obrońców Zambrowa 6;
tel.086 271-43-49
10. ulice: Fabryczna, Legionowa, Mazowiecka, Piaskowa Zambrów; Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego
ul. Fabryczna 3;
tel.086 271-24-18
11. ulica Grunwaldzka Zambrów; Miejski Ośrodek Kultury
ul. Grunwaldzka 1;
tel.086 271–27-99
12. Aleja Wojska Polskiego Nr 41, 41A, 41B, 41C, 41D, 43, 49A, 49B, 49C, ulice: Elektryczna, Magazynowa Zambrów; Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Magazynowa 13;
tel.086 271-26-41
13. Aleja Wojska Polskiego Nr 44,46,48,50, 52, 54, 58 oraz od Nr 60 - 96, ulice: Kolejowa, Kościelna, Księdza Henryka Kulbata, Leśników, Ogrodowa, Przykoszarowa, Targowa, Wolska, Sitarska, Stokrotki, Strzelnicza Zambrów; Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych
Al. Wojska Polskiego 52;
tel.086 271-34-89
14. Szpital Miejski w Zambrowie Zambrów; Szpital Miejski
ul. Papieża Jana Pawła II 3;
tel.086 276-36-19

Burmistrz Miasta Zambrów
(-) Kazimierz Dąbrowski

Zaproszenie do składania ofert

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie zaprasza do składania ofert na zakup lub dzierżawę n/w nieruchomości położonych w Zambrowie przy ul.Polowej 19:
  • nieruchomość niezabudowana nr ewid.2478/1 o pow. 0,67 ha
  • nieruchomość zabudowana nr ewid.2478/4 o pow. 0,24 ha budynkiem magazynu gazów technicznych o pow. użytkowej 288 m2
Obie nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą Kw nr 9055. Bliższych informacji zasięgnąć można bezpośrednio w biurze Spółki przy ul.Polowej 19 lub pod nr telefonu 086/ 271- 52 - 52.