ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Komunikat z dnia 07.06.2017

Burmistrz Miasta Zambrów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni ( od 7 czerwca 2017 roku do 28 czerwca 2017 roku) następujące wykazy : 

- nieruchomości o powierzchni 1,5085 ha obejmującej działki gruntów nr 2741/5 o pow. 1,4567 ha i nr 1947/10 o pow. 0,0518 ha przy ulicy Produkcyjnej w Zambrowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, 

- nieruchomości o powierzchni 1,5602 ha obejmującej działki gruntów nr 2741/7 o pow. 1,1320 ha, nr 1947/12 o pow. 0,0579 ha i nr 1908/8 o pow. 0,3703 ha przy ulicy Produkcyjnej w Zambrowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Utrudnienia w ruchu drogowym 10 czerwca

W sobotę 10 czerwca w ramach 21. Dni Zambrowa odbędą się wyścigi kolarskie. Trasa wyścigów przebiegać będzie ulicami: Lipowa, Wądołkowska, Ogrodowa. W związku z tym nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym i tak: ul. Wądołkowska i Ogrodowa będą okresowo zamykane dla ruchu, natomiast ul. Lipowa będzie zamknięta od godz. 9.00 do końca wyścigu.

Prosimy o uwzględnienie informacji w swoich planach wyjazdowych.

Zarządzenie Burmistrza

Poniżej do pobrania Zarządzenie Nr 0050.71.2017 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w sprawie planu sieci ośmioletnich szkół podstawowych i gimnazjów, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r.

Do pobrania:

Zarządzenie