ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Konferencja Burmistrza Miasta Zambrów 26.05.2017r.

W piątek 26 maja 2017 roku o godz. 10.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego.

Podczas spotkania omówione zostały następujące tematy:

Realizacja inwestycji miejskich w 2017 roku

Na wszystkie inwestycje i remonty planujemy wydać 13.391.400 zł, co stanowi 16,3 % wszystkich wydatków budżetowych.

1. Przebudowa ulicy 71 Pułku Piechoty z zakresem: 

 • wymiana nawierzchni
 • budowa ronda
 • wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej
 • przebudowa oświetlenia

1.2 Na ogłoszony przetarg oferty złożyły trzy firmy

1.3 Najlepszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo BITUM na kwotę 2.098.909 zł

1.4 Przed wejściem głównego wykonawcy trwają dodatkowe prace:

 • ZCiW przekłada wodociąg
 • Zakład gazowniczy część linii gazociągu
 • Zakład energetyczny linie oświetleniowe

1.5 W dniu 29 kwietnia została podpisana z wykonawcą umowa z terminem zakończenia w dniu 15 września br.

1.6 Remont będzie dofinansowany w 50% z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

 


2. Zakup pieców konwekcyjno – parowych do MP nr 4 oraz MP nr 6 za kwotę 98.000 zł

3. Remont pływalni miejskiej

3.1 Na ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta konsorcjum Blanka Plus Sp z o.o. oraz Balik Budownictwo

3.2 Oferowana cena 3.805.000 zł

3.3 Termin zamknięcia pływalni 19 czerwca br.

3.4 Termin otwarcia pływalni 9 października br.

3.5 Zakres remontowo – inwestycyjny pływalni:

I. Parter:

 • kurtyna powietrzna – drzwi wejściowe
 • przeniesienie administracji – pomieszczenia fryzjerskie
 •  serwerownia – tam gdzie była administracja

II. Piętro I

a) Odnowa biologiczna:

 • podłogi, ściany, sufit – wymiana
 • wiadro z zimną wodą
 • nowe natryski
 • sauna sucha – wymiana okładzin, piec
 •  mała sauna na powierzchni
 • hydromasaż jeden duży
 • słoneczna łąka – solary

b) Wymiana okładziny w niecce dużego basenu – folia

c) Zmiana okładziny na ceramiczną w niecce małej

d) Wymiana zjeżdżalni na docieploną

e) Wymiana schodów na zjeżdżalnię

f) Szatnie basenowe

 • wymiana szafek
 • armatury łazienkowej
 •  pryszniców

III. Piętro II

a) Wymiana oświetlenia na całym obiekcie

b) Sufit – czyszczony

c) Wymiana wentylacji w całej hali basenowej

d) Technologia basenowa – wymiana złóż filtracyjnych

4. Budowa nowych miejsc parkingowych w MP nr 4

4.1 Jedna oferta złożona przez firmę TRANSBRUK Usługi Drogowo-Budowlane A. Kumycz na kwotę 123.000 zł

4.2 Termin wykonania – 31.07.2017

4.3 Ilość nowych miejsc parkingowych – 23

5. Budowa placu zabaw na ul. Łomżyńskiej

5.1 Wartość ok. 100.000 zł

5.2 Termin oddania do użytku 7 lipca br.

6. Termomodernizacja MG nr 1

6.1 Jest przygotowany przetarg

6.2 Remont jest planowany w miesiącach lipiec – sierpień

6.3 Kwota będzie znana po przetargu

7. Remont kuchni w SP nr 3

7.1 Przeznaczono 200.000 zł na wykonanie tego zadania

7.2 Remont zostanie wykonany w czasie wakacji

8. Dokumentacja nowych zadań

8.1 Dokumentacja techniczna ulicy Kościuszki – 30.09.2017

8.2 Dokumentacja techniczna ulicy Żytniej i Sosnowej – 31.10.2017

>Realizacja planów remontowych

1. Odmulanie zalewu miejskiego

1.1 Przetarg wygrała firma Boruty Goski państwa Gawrychowskich za kwotę 233.700 zł

1.2 Termin zakończenia planowany jest na 31 maja

2. Remonty towarzyszące nad zalewem

2.1 Wykonanie plaży miejskiej 37 m x 15 m – 31.05

2.2 Wykonanie pomostu – 31.05

2.3 Zakup sprzętu pływającego – 30.06

2.4 Instalacja nowej fontanny – 30.06

3. Remont ulicy Grunwaldzkiej

3.1 Został rozstrzygnięty przetarg. Wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg BITUM na kwotę 927.382,68 zł

3.2 Termin zakończenia 31.09.2017

3.3 Zakres rzeczowy prac:

 • Nowe parkingi (ok. 80)
 • Nowa nawierzchnia bitumiczna
 • Wymiana chodników
 • Wymiana oświetlenia ulicznego

Wnioski złożone o dofinasowanie ze środków RPO WP

1. Budowa drogi łączącej ul. Ostrowską z Al. Wojska Polskiego

2. Termomodernizacja SP nr 4 – 1.400.000 zł

3. Panele fotowoltaiczne na budynkach jednorodzinnych

Wnioski, które są w przygotowaniu w celu złożenia do programów unijnych

1. W ramach Programu Transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina na dofinansowanie dwóch projektów:

1.1 Budowa ścieżki rowerowej do Czerwonego Boru

1.2 Budowa amfiteatru

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego

2.1 Wymiana będzie dotyczyła około 1700 lamp

2.2 Zakres finansowy około 3.000.000 zł

3. Program rewitalizacji części pokoszarowej w ramach RPO

3.1 Zakres rzeczowy:

 • budowa komórek wraz z budową nowych miejsc parkingowych
 • przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Magazynowej 5 i 7
 • budowa parkingu przy budynku Wojska Polskiego 43
 • remont ogrodzenia Caritas

3.2 Dofinansowanie z RPO poprzez LGD – 679.504 zł

4. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych

5. Aktualnie zostało zweryfikowanych 82 mieszkańców z tego programu Zadania i projekty, które są przygotowywane do realizacji:

1. Budowa drogi nad Jabłonką do ulicy Willowej – zgłoszenie na ZRiD

2. Budowa drogi wraz z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową pomiędzy ulicami Podedwornego, Sadowa i Sienkiewicza

3. Wykonanie miejsc parkingowych na ulicy Kosseckiego

4. Budowa podjazdu z ulicy Łąkowej do parku przy ulicy Cmentarnej

Realizacja programu REWITALIZACJI

1. Miasto Zambrów przystąpiło do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów

2. Został opracowany szczegółowy harmonogram działań

3. Z opracowywanej diagnozy wynika, że obszarem przeznaczonym do rewitalizacji jest – obszar numer 2, obejmujący ulice: Aleja Wojska Polskiego do ulicy Fabrycznej, Legionowa, Grunwaldzka, Magazynowa, Przykoszarowa, Elektryczna

4. Również z przeprowadzonych ankiet, w których wypowiadali się mieszkańcy, wynika, ze rewitalizowany powinien być obszar o którym mowa w pkt. 3

5. W chwili obecnej trwają konsultacje społeczne, w których mieszkańcy wypowiedzą się, czego na tym terenie najbardziej potrzeba w sferze infrastruktury technicznej, społecznej, jakie przedsięwzięcia przyczynią się do poprawy warunków życia i wizerunku miasta.

6. 13 czerwca o godz. 14:30 odbędzie się ostatnie spotkanie konsultacyjne, na którym zostaną przedstawione wyniki badań ankietowych. Zostanie również przedstawiony projekt opracowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji.

7. Program będzie uchwalony na Sesji Rady Miasta w dniu 20 czerwca br.

Oferta kulturalna dla mieszkańców na sezon letni:

 • 31 maja - Dzień Dziecka z Mlekpolem
 • 1 czerwca - Młodzieżowe Forum Dyskusyjne dla szkół ponadgimnazjalnych
 • od 1 czerwca - bezpłatne seanse kinowe dla dzieci z miejskich jednostek oświatowych
 • 4 czerwca - Piknik Rodzinny przy parafii pw. Ducha Świętego
 • 10 -11 czerwca - Dni Zambrowa:

10.06. - koncert Grzegorza Hyżego, akcja MOTOSERCE oraz bezpłatne badania pod kątem osteoporozy,

11.06. - Koncert zespołu DEFIS

 • czerwiec/lipiec/sierpień - Koncertowe Lato:
 • 25.06 - koncert „W krainie muzyki klasycznej”
 •  02.07 - Powitanie wakacji
 •  09.07 - Koncert „Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Wersalinka”
 • 16.07 - Letnia Estrada
 • 23.07 - Letnia Estrada/ Zabawa taneczna nad zalewem
 • 28.07 - Podlaska Oktawa Kultur  06.08 - Letnia Estrada  13.08 - Letnia Estrada
 • lipiec/sierpień - Oferta wakacyjna Miejskiego Ośrodka Kultury (poranki filmowe, zajęcia artystyczne dla dzieci, nauka j.obcego)
 • 7-9 lipiec - X Ogólnopolski Zlot Motocyklowy
 •  20 sierpnia - Pożegnanie Lata
 • 26 sierpnia - III Ogólnopolski Festiwal „Barwy Folkloru” Uroczystości miejskie w II połowie 2017 roku
 • 10 września - 78. rocznica Bitwy o Zambrów
 • 22 października - XVII Dzień Papieski
 • 11 listopada - obchody 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • 17 grudnia - III Zambrowskie Spotkanie Wigilijne Oferta rekreacyjna dla mieszkańców Zambrowa
 • 4 czerwca - Zambrów na rowery - Panorama Południowa (50 km)
 • 10 czerwca - Wyścigi kolarskie
 •  18 czerwca - III Maraton Szosowy 50 km/80 km/140 km/200 km
 • 24-25 czerwca - Zambrów na rowery - Goniądz (100 km)
 •  2 lipca - Zambrów na rowery - Panorama Północna (50 km)
 •  16 lipca - Zambrów na rowery - Nowogród (100 km)
 • 6 sierpnia - Zambrów na rowery - Szumowo (50 km)
 • 12 sierpnia - Rowerowa Pielgrzymka do Hodyszewa
 •  2-3 września - Zambrów na rowery - Białowieża (100 km)
 • 17 września - Zambrów na rowery - Czerwony Bór (50 km)

Sprawy różne

1. 17 czerwca 2017 roku – uroczyste poświęcenie grobu dziecka utraconego i pierwsza uroczystość pogrzebowa

2. Msza Święta w kościele pw. Ducha Świętego, której będzie przewodniczył J.E. Ks. Biskup Janusz Stepnowski – Biskup Łomżyński

3. Grób będzie znajdował się na cmentarzu parafialnym przy ul. Ostrowskiej

4. Organizatorem i inspiratorem tego przedsięwzięcia jest Ks. Jacek Kotowski – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

5. Na wypoczynek dzieci i młodzieży Miasto Zambrów przeznaczy 248.000 zł

• 38.000 zł z budżetu Miasta

• 210.000 zł z Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6. Kolejne trojaczki w Zambrowie

Na konferencję przybyli przedstawiciele mediów lokalnych: Zambrowskiego Portalu Internetowego www.zambrow.org, Portalu Internetowego www.zambrowiacy.pl, Monitora Zambrowskiego, a także regionalnych: Telewizja Narew, Tygodnik Kontakty, Radio Białystok i Radio Nadzieja.

Karolina Ilczuk

 • IMG_6618
 • IMG_6623
 • IMG_6626

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 30 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2016 rok.
 7. Absolutorium.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z urządzeniem terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulicy Aleja Wojska Polskiego oraz południowej granicy miasta, graniczącej z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi Pod Długoborzem;
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulic: Sitarska, Aleja Wojska Polskiego.
 1. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Zambrów za 2016 r. w oparciu o informację:
 • Prokuratury Rejonowej w Zambrowie;
 • Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie;
 • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie;
 • Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zambrowie.
 1. Sprawozdanie merytoryczne Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za rok 2016.
 2. Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie za rok 2016.
 3. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad.


Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

 

Maraton Szosowy tuż tuż

18 czerwca po raz trzeci w Zambrowie i całym regionie odbędzie się Maraton Szosowy – impreza o zasięgu ogólnopolskim organizowana przez Stowarzyszenie sportowo-rekreacyjne SPORTEAM. Do 29 maja można zapisać się z dużą zniżką, później cena wpisowego będzie wyższa.

Maraton przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej jak i dla osób o zacięciu sportowym. Uczestnicy mają do wyboru cztery dystanse: 50 km, 80 km, 140 km oraz 200 km.

W stosunku do lat ubiegłych zmianie uległy trasy na dystansach 200 i 140 km. Jest to związane z oddaniem do użytkowania odcinka drogi S8 Zambrów – Mężenin i wybudowanie wiaduktu w Szumowie umożliwiające bezkolizyjne przekraczanie DK nr 8. Trasy 80 i 50 km pozostają bez zmian. W poszczególnych zakładkach na stronie www.sporteam.zambrow.pl znajdują się wszystkie informacje dotyczące Maratonu.

W maratonie nie ma przegranych. Wszyscy, którzy ukończą wybrany dystans zostają zwycięzcami. W nagrodę otrzymają okolicznościowy medal i imienny dyplom z przejechanym dystansem oraz uzyskanym czasem. Trasa Maratonu jest stosunkowo płaska, ale ze względu na dystans wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego. Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.sporteam.zambrow.pl i dokonać opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Na dwóch najkrótszych dystansach / 50 km i 80 km / dopuszcza się start osób które ukończyły 16 lat, pod warunkiem przedłożenia pisemnej zgody opiekuna prawnego – Załącznik nr 1 III Maraton Pozostałe dystanse skierowane są tylko do osób pełnoletnich.

Zapisy

Regulamin

 

Opłaty 

 

Przedszkolaki odwiedziły Burmistrza

Wczoraj Burmistrz gościł przedszkolaków z Miejskich Przedszkoli w Zambrowie. Na początku spotkania włodarz miasta powiedział kilka słów o charakterze pracy w Urzędzie Miasta, następnie mali mieszkańcy zadawali pytania typu: czym zajmuje się burmistrz, jak ocenia swoje rządy, co chciałby zmienić w Zambrowie, czy lubi swoją pracę czy jak wspomina swoje dzieciństwo?

Na koniec przedszkolaki otrzymały drobne upominki oraz zrobiły sobie wspólne zdjęcie z Burmistrzem oraz maskotką Zambrusiem.


Karolina Ilczuk

 • IMG_6547
 • IMG_6562
 • IMG_6569
 • IMG_6574
 • IMG_6595
 • IMG_6596
 • IMG_6598
 • IMG_6602
 • IMG_6609
 • IMG_6613
 • IMG_6615

 

Konsultacje społeczne – ANKIETA

Przedstawiamy Państwu wzór ankiety drugiej, przygotowanej w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
stacjonarnie w Urzędzie Miasta Zambrów, bądź pod numerem telefonu:
Włodzimierz Łąka – koordynator projektu - (86) 271 22 10 wew. 44; pok. 234,
Weronika Zaniewska - (86) 271 22 10 wew. 22; pok. 218.

Do pobrania:

Ankieta.