ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Informacja

Informacja 
o wyniku konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej  na rok 2017


Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej w 2017r.  wybrano ofertę  złożoną przez


Szpital Powiatowy w Zambrowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

U Z A S A D N I E N I E

Na realizację Gminnego Programu poprawy Zdrowia  w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej w 2017 r. wpłynęła jedna oferta. Oferta została złożona w terminie, spełniała wymagania formalne i uzyskała  pozytywną ocenę merytoryczną.

Dotacja celowa  na realizację Programu  w 2017r. wynosi 150 000 złotych  (Słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Rekrutacja do Projektu "Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie"

Rekrutacja do Projektu "Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,
 Działanie 2.2  Działania na rzecz równowagi praca – życie
 
Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w dniach
od 01.03.2017 do 31.03.2017 r.

W rekrutacji do projektu mogą wziąć udział rodzice/opiekunowie prawni dzieci, którzy zamieszkują teren Miasta Zambrów i sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz planują powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub pozostają bez zatrudnienia.

Nabór prowadzony jest na 24 miejsca opieki.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych oraz Regulamin rekrutacji dostępne są w siedzibie Realizatora – w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Zambrowie, ul. 71 Pułku Piechoty 10 oraz na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola nr 6 i Urzędu Miasta Zambrów.

Kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie należy złożyć w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Zambrowie.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu: ul. 71 Pułku Piechoty 10, tel. 86 271 47 77.

 

Do pobrania:

Regulamin.

Karta zgłoszeniowa.

Oświadczenie.

"Zambrowie Żubry 2016" rozdane

W sobotę 25 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie podczas uroczystej gali rozdano doroczne nagrody Burmistrza Miasta Zambrów „Zambrowskie Żubry 2016”. 

Zambrowskie Żubry to nagroda Burmistrza Miasta Zambrów przyznawana za szczególne osiągnięcia na różnych płaszczyznach życia. To wyróżnienie tych, którzy poprzez swoje działania, pasje i chęci promują Zambrów. Pierwsza edycja tego wyjątkowego wydarzenia miała miejsce w roku 2001. Była to już 17 gala rozdania nagród Burmistrza Miasta „Zambrowskie Żubry”.

W tym roku laureaci byli wybierani podczas 7 – dniowego głosowania on-line oraz na specjalnie przygotowanych ankietach w wersji papierowej. Jedynym wyjątkiem w kategorii Najlepszy uczeń decyzję o przyznaniu nagrody podjęła kapituła powoływana co roku przez Burmistrza Miasta Zambrów.Nowością były również kategorie. Statuetki zostały przyznane w 9 kategoriach:

1. Najlepszy reportaż promujący Miasto Zambrów

2. Najlepsza fotografia Miasta Zambrów

3. Wydarzenie roku

4. Osobowość roku

5. Przedsiębiorca roku

6. Najlepszy Nauczyciel

7. Najlepszy Uczeń

8. Najlepszy Sportowiec

9. Grand Prix Publiczności

Oto lista laureatów nagrody „Zambrowskie Żubry 2016”:

1. Kategoria Najlepszy reportaż promujący Miasto Zambrów

• „ZŁOTY ŻUBR” Łukasz Całko za reportaż „XX Dni Zambrowa”

2. Kategoria Najlepsza fotografia Miasta Zambrów

• „ZŁOTY ŻUBR” Bartosz Dąbrowski za fotografię „Chmury nad Zambrowem”

3. Kategoria Wydarzenie roku

• „ZŁOTY ŻUBR” Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zambrowie za Jubileusz 40-lecia Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zambrowie

• „SREBRNY ŻUBR” Kategoria Wydarzenie roku Zambrowski Klub Karate Kyokushin za „II Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów”

• „BRĄZOWY ŻUBR”Kategoria Wydarzenie roku Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie za Plener Malarski „Zambrów w sztuce”

4. Kategoria Osobowość roku

• „ZŁOTY ŻUBR” Ks. Grzegorz Kierski

5. Kategoria Przedsiębiorca roku

• „ZŁOTY ŻUBR” INTER-TECH Anna i Piotr Jankowscy

6. Kategoria Najlepszy Nauczyciel

• „ZŁOTY ŻUBR” Wioletta Walasek

7. Kategoria Najlepszy Uczeń

• Szkoły Ponadgimnazjalne - „ZŁOTY ŻUBR” Natalia Saniewska

• Szkoły Gimnazjalne „ZŁOTY ŻUBR” Michał Przerwa

• Szkoły Podstawowe „ZŁOTY ŻUBR” Lena Gromek

8. Kategoria Najlepszy Sportowiec

• „ZŁOTY ŻUBR” Marcel Plona

9. Kategoria Grand Prix Publiczności

• „ZŁOTY ŻUBR” Wioletta Walasek

Na zakończenie tegorocznej Gali "Zambrowskich Żubrów" wystąpił Kabaret Skeczów Męczących.


 • IMG_3364
 • IMG_3380
 • IMG_3384
 • IMG_3389
 • IMG_3407
 • IMG_3414
 • IMG_3427
 • IMG_3459
 • IMG_3473
 • IMG_3480
 • IMG_3489
 • IMG_3503
 • IMG_3521
 • IMG_3522
 • IMG_3523
 • IMG_3524
 • IMG_3528
 • IMG_3536
 • IMG_3545
 • IMG_3546

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 28 lutego 2017 roku do 21 marca 2017 roku) następujące wykazy:

 • lokalu mieszkalnego nr 32 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 58 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców,
 • nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 557/6 przy ul. Podedwornego 19 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.