ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 30 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2016 rok.
 7. Absolutorium.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z urządzeniem terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulicy Aleja Wojska Polskiego oraz południowej granicy miasta, graniczącej z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi Pod Długoborzem;
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulic: Sitarska, Aleja Wojska Polskiego.
 1. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Zambrów za 2016 r. w oparciu o informację:
 • Prokuratury Rejonowej w Zambrowie;
 • Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie;
 • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie;
 • Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zambrowie.
 1. Sprawozdanie merytoryczne Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za rok 2016.
 2. Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie za rok 2016.
 3. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad.


Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

 

Przedszkolaki odwiedziły Burmistrza

Wczoraj Burmistrz gościł przedszkolaków z Miejskich Przedszkoli w Zambrowie. Na początku spotkania włodarz miasta powiedział kilka słów o charakterze pracy w Urzędzie Miasta, następnie mali mieszkańcy zadawali pytania typu: czym zajmuje się burmistrz, jak ocenia swoje rządy, co chciałby zmienić w Zambrowie, czy lubi swoją pracę czy jak wspomina swoje dzieciństwo?

Na koniec przedszkolaki otrzymały drobne upominki oraz zrobiły sobie wspólne zdjęcie z Burmistrzem oraz maskotką Zambrusiem.


Karolina Ilczuk

 • IMG_6547
 • IMG_6562
 • IMG_6569
 • IMG_6574
 • IMG_6595
 • IMG_6596
 • IMG_6598
 • IMG_6602
 • IMG_6609
 • IMG_6613
 • IMG_6615

 

Konsultacje społeczne – ANKIETA

Przedstawiamy Państwu wzór ankiety drugiej, przygotowanej w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
stacjonarnie w Urzędzie Miasta Zambrów, bądź pod numerem telefonu:
Włodzimierz Łąka – koordynator projektu - (86) 271 22 10 wew. 44; pok. 234,
Weronika Zaniewska - (86) 271 22 10 wew. 22; pok. 218.

Do pobrania:

Ankieta.

 

Maraton Szosowy tuż tuż

18 czerwca po raz trzeci w Zambrowie i całym regionie odbędzie się Maraton Szosowy – impreza o zasięgu ogólnopolskim organizowana przez Stowarzyszenie sportowo-rekreacyjne SPORTEAM. Do 29 maja można zapisać się z dużą zniżką, później cena wpisowego będzie wyższa.

Maraton przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej jak i dla osób o zacięciu sportowym. Uczestnicy mają do wyboru cztery dystanse: 50 km, 80 km, 140 km oraz 200 km.

W stosunku do lat ubiegłych zmianie uległy trasy na dystansach 200 i 140 km. Jest to związane z oddaniem do użytkowania odcinka drogi S8 Zambrów – Mężenin i wybudowanie wiaduktu w Szumowie umożliwiające bezkolizyjne przekraczanie DK nr 8. Trasy 80 i 50 km pozostają bez zmian. W poszczególnych zakładkach na stronie www.sporteam.zambrow.pl znajdują się wszystkie informacje dotyczące Maratonu.

W maratonie nie ma przegranych. Wszyscy, którzy ukończą wybrany dystans zostają zwycięzcami. W nagrodę otrzymają okolicznościowy medal i imienny dyplom z przejechanym dystansem oraz uzyskanym czasem. Trasa Maratonu jest stosunkowo płaska, ale ze względu na dystans wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego. Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.sporteam.zambrow.pl i dokonać opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Na dwóch najkrótszych dystansach / 50 km i 80 km / dopuszcza się start osób które ukończyły 16 lat, pod warunkiem przedłożenia pisemnej zgody opiekuna prawnego – Załącznik nr 1 III Maraton Pozostałe dystanse skierowane są tylko do osób pełnoletnich.

Zapisy

Regulamin

 

Opłaty 

 

Diagnoza i delimitacja obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji

Prezentujemy projekt dokumentu pt. „Diagnoza i delimitacja obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji”, aktualny na dzień 18 maja 2017 r., w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów na lata 2017 – 2022. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , stacjonarnie w Urzędzie Miasta Zambrów, bądź pod numerem telefonu:
Włodzimierz Łąka – koordynator projektu - (86) 271 22 10 wew. 44; pok. 234,
Weronika Zaniewska - (86) 271 22 10 wew. 22; pok. 218.

Do pobrania:

Diagnoza.