ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Podpisano umowę na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4

W dniu 18 lipca 2017 r. w Zambrowie została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu ”Podniesienie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie” w ramach działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, V Osi Priorytetowej: Gospodarka niskoemisyjna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski podpisał umowę w obecności członków Zarządu Województwa Podlaskiego – Wicemarszałka Macieja Żywno oraz członka Zarządu Województwa Stefana Krajewskiego.

Całkowita wartość projektu: 1 397 872,74 zł

Kwota dofinansowania: 703 364,68 zł

Celem głównym projektu jest poprawa stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie poprzez kompleksowe prace termomodernizacyjne, co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii i w efekcie poprawę efektywności energetycznej.

Zakres robót zaplanowanych w ramach projektu obejmie wymianę drzwi, okien zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu oraz remont kominów, balkonów, schodów, podestu wejść do budynku szkoły.

Barbara Zawistowska

Zdjęcia: zambrowiacy.pl

 

 • DSC_8747 1
 • DSC_8752 1
 • DSC_8759 1
 • DSC_8766 1
 • DSC_8767 1
 • DSC_8768 1
 • DSC_8770 1

 

 

Informacja MRiRW

Poniżej publikujemy informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)"

Do pobrania:

Informacja MRiRW

Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie - dodatkowy nabór

Uwaga: Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.96.2017 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 19.07.2017r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa mieszkańców Gminy Miasto Zambrów w projekcie "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie" ogłasza dodatkowy nabór deklaracji przystąpienia do projektu na listę rezerwową.

Deklaracje przystąpienia do programu należy składać w wersji papierowej w terminie od 24.07.2017 do 31.07.2017 w Urzędzie Miasta w Zambrowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej (p.228), ul. Fabryczna 3 w dniach i godzinach pracy Urzędu tj. w pon-pt. 7.30 - 15.30. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji pyłów i gazów, w tym CO2 w ramach tzw. "niskiej emisji" poprzez instalację kotłów gazowych z instalacją doziemną do granic nieruchomości oraz wewnętrzną instalacją gazową.

Informacje na temat projektu oraz zasad rekrutacji można uzyskać pod nr telefonu: (86) 271 22 10 wew.27.

Deklaracja

Zarządzenie nr 0050.96.2017

 

Najmłodsi mieszkańcy otrzymali nowy plac zabaw

W minioną niedzielę (16.07.2017r.) został oddany do użytku nowy plac zabaw między blokami na ul. Wilsona 1, ul. Łomżyńską 2 i 4, a pl. Sikorskiego 1. Symbolicznego otwarcia miejskiej inwestycji dokonali Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz Radny Miasta Zambrów Michał Klimowicz, który wraz z mieszkańcami zainicjował powstanie atrakcji dla dzieci z osiedla. 

Nowy plac zabaw został wyposażony w huśtawki, ślizgawkę, drabinki oraz bujaki. Obok powstało również boisko do gry w piłkę koszykową. Cała inwestycja wyniosła ok. 100 tys. zł. pokryta z środków budżetu Miasta Zambrów.

W niedzielne popołudnie plac zabaw zapełnił się dziećmi, które mogły przetestować nowe urządzenia. Tego dnia również na każdego czekała wata cukrowa, chlebowe chipsy z piekarni p. Rokickiego oraz występy artystyczne Integracyjnego Zespołu Folklorystycznego „Szansa”.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

 • IMG_8457
 • IMG_8458
 • IMG_8460
 • IMG_8462
 • IMG_8463
 • IMG_8464
 • IMG_8474
 • IMG_8479
 • IMG_8483
 • IMG_8489
 • IMG_8502
 • IMG_8512
 • IMG_8517
 • IMG_8519
 • IMG_8521

 

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 10 do 31 lipca 2017 roku) wykaz nieruchomości stanowiącej działkę nr 825/7 oraz części działek nr nr 2454/2, 134/7, 669/20, 1785/116 położonych w Zambrowie przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony.