ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Ogłoszenie o konkursie

ZARZĄDZENIE NR  0050.57.2017
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 27 kwietnia 2017 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie

Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1010, 1954, 1985 i 2169 i z 2017 r. poz. 60) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


      2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Zambrów, na tablicach ogłoszeń w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zambrów, na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów, na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zambrów a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2. W celu przeprowadzenia konkursu, zostanie powołana komisja konkursowa zgodnie z art. 36a  ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania:

Zarządzenie + załącznik.

Ogłoszenie o konkursie

ZARZĄDZENIE NR  0050.56.2017
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Zambrowie

Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1010, 1954, 1985 i 2169 i z 2017 r. poz. 60) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zambrowie. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


      2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Zambrów, na tablicach ogłoszeń w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zambrów, na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów, na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zambrów a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2. W celu przeprowadzenia konkursu, zostanie powołana komisja konkursowa zgodnie z art. 36a  ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania:

Zarządzenie + załącznik.

Ogłoszenie o konkursie

ZARZĄDZENIE NR  0050.55.2017
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 „Akademia Malucha” w Zambrowie

Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1010, 1954, 1985 i 2169 i z 2017 r. poz. 60) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373
z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 „Akademia Malucha” w Zambrowie. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


    2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Zambrów, na tablicach ogłoszeń w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zambrów, na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów, na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zambrów a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2. W celu przeprowadzenia konkursu, zostanie powołana komisja konkursowa zgodnie z art. 36a  ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania:

Zarządzenie + załącznik.

Laureaci konkursów przedmiotowych nagrodzeni

Wczoraj w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oficjalnie pogratulował i przekazał nagrody dla ośmiu uczniów zambrowskich szkół podstawowych i gimnazjum, którzy zostali laureatami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017. Na spotkaniu obecni byli również dyrektorzy zambrowskich placówek oświatowych oraz nauczyciele, którym burmistrz podziękował za przygotowanie uczniów do konkursów.

Laureatami z Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zambrowie w roku szkolnym 2016/2017 zostali:

1. Anastazja Piórkowska – klasa II b:

• Wojewódzki Konkurs Historyczny – opiekun p. Mariusz Gontarski

• Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – opiekun p. Krystyna Pęska


2. Michał Boguszewski – kl. III f: wojewódzki Konkurs Fizyczny – opiekun p. Elżbieta Kowalczyk

3. Maja Dmochowska – kl. III f: ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej – opiekun mgr Beata Jankowska

4. Paweł Kozłowski – kl. III f: wojewódzki Konkurs Biologiczny – opiekun p. Marzanna Pac

Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie jest Igor Najda. Opiekunem ucznia był p. Grzegorz Zawistowski.

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego ze Szkoły Podstawowej Nr 5 jest Jan Eugeniusz Saniewski. Opiekun p. Ewa Zofia Grajewska.

Laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych z Szkoły Podstawowej nr 4 zostali:

1. Jan Krajewski – kl. VI d: wojewódzki konkurs Języka Angielskiego – opiekun p. Barbara Głuszcz

2. Jan Błażuk – kl. V c:

• Wojewódzki Konkurs Matematyczny – opiekun p. Agata Czarniakowska

• Wojewódzki Konkurs Informatyczny – opiekun p. Anna Ogonowska oraz Edyta Kossakowska -Wołpiuk

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

 • IMG_4387
 • IMG_4388
 • IMG_4396
 • IMG_4399
 • IMG_4406
 • IMG_4407
 • IMG_4410
 • IMG_4412
 • IMG_4417
 • IMG_4418
 • IMG_4423
 • IMG_4424
 • IMG_4427
 • IMG_4429
 • IMG_4431
 • IMG_4433
 • IMG_4435
 • IMG_4437
 • IMG_4438
 • IMG_4440