ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów”

Burmistrz Miasta Zambrów

serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców  Zambrowa do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów”.
Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 4 maja 2017 r.
Konsultacje będą prowadzone przez miesiąc tj. do dnia 9 czerwca 2017 r. 
W ramach konsultacji prowadzone będą spotkania, debaty, wywiady  oraz  ankiety, o których będą Państwo informowani. Zachęcam do wyrażanie opinii i uwag mieszkańców również osobiście w Urzędzie Miasta Zambrów, bądź w  formie elektronicznej lub na piśmie.
Rozpoczynając konsultacje społeczne zachęcam wszystkich Państwa do zapoznania i wypełnienia Ankiety pierwszej. Państwa zdanie jest kluczowe w tworzeniu Programu.
Celem ankiety pierwszej jest uzyskanie opinii mieszkańców Zambrowa na temat wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego, w którym występują problemy sfery społecznej, gospodarczej, przestrzennej, technicznej oraz środowiskowej, konsekwencją którego będzie wyodrębnienie obszaru przeznaczonego do rewitalizacji i podjęcie działań przeciwdziałających skoncentrowanym, niekorzystnym zjawiskom.


Ankiety będzie można składać elektronicznie na adres: w.zaniewska(at)zambrow.pl, listownie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów – Wydz. Rozwoju Gospodarczego - pok. 218.
Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta Zambrów oraz telefonicznie w godzinach pracy Urzędu :
Włodzimierz Łąka – koordynator projektu - (86) 271 22 10 wew. 44; pok. 234;
Barbara Zawistowska, Weronika Zaniewska - (86) 271 22 10 wew. 22; pok. 218.

Do pobrania:

 

Utrudnienia w ruchu drogowym - 3 Zambrowski Bieg Uliczny

Informujemy, iż w dniu 01.05.2017r. na czas organizacji biegów w godzinach 10.20 - 12.30 ruch ulicami miasta oznaczonymi na mapie miasta będzie utrudniony.

 • 10km
 • 5km

 

Uczciliśmy 77. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

23 kwietnia 2017 r. mieszkańcy miasta Zambrów uczcili 77. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw.św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie.

Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem upamiętniającym oficerów zamordowanych w Katyniu i Charkowie na ul. Katyńskiej. Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego wykonała hymn Rzeczypospolitej Polskiej, następnie głos zabrała Pani Witomiła Wołk–Jezierska - córka zamordowanego w Katyniu oficera artylerii Wincentego Wołka.

Na zakończenie 77 rocznicy Zbrodni Katyńskiej odczytano apel poległych, następnie delegacje władz samorządowych, oświaty, policji, straży, kombatantów, Sybiraków, zakładów pracy, partii politycznych złożyły wieńce oraz kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym oficerów zamordowanych w Katyniu i Charkowie.


Wartę honorową przed pomnikiem pełniły zuchy z Czwartej Zambrowskiej Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty”, działającej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie, harcerze z trzeciej Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Grota”, rekonstruktorzy Stowarzyszenia Historycznego im. 71. Pułku Piechoty oraz funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

Obszerna fotorelacja tutaj

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

 • IMG_4276
 • IMG_4277
 • IMG_4283
 • IMG_4290
 • IMG_4291
 • IMG_4295
 • IMG_4297
 • IMG_4310
 • IMG_4313
 • IMG_4314
 • IMG_4318
 • IMG_4319
 • IMG_4321
 • IMG_4322
 • IMG_4323
 • IMG_4325
 • IMG_4332
 • IMG_4338
 • IMG_4339
 • IMG_4342

 

Ostatnie dzień na zapisy na 3 Zambrowski Bieg Uliczny. Wzrosła pula nagród!

Pozostało ostatni dzień na dokonanie zapisów na 3 Zambrowski Bieg Uliczny.

Tegoroczna pula nagród wynosi łącznie 6600 zł, w tym:

Bieg 10 km:

I miejsce - 1000 zł

II miejsce - 600 zł

III miejsce - 300 zł

Bieg 5 km:

I miejsce - 500 zł

II miejsce - 300 zł

III miejsce - 100 zł

Najlepsza Zambrowianka oraz najlepszy Zambrowianin na 10 km otrzymają po 500 zł.

Zapraszamy do zapisów na sporteam.zambrow.pl

 

„O Starym Zambrowie to i owo” - wydanie II

W ubiegły piątek w Galerii Sztuki „Labirynt” Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyła się promocja publikacji pn. „O Starym Zambrowie to i owo”. Publikację przygotowali: tekst – Sławomir Tarnowski, rysunki – Magdalena i Wojciech Rusieccy.

Publikacja składa się z 11 opisów i rysunków ilustrujących bloki koszarowe, cmentarz prawosławny, kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, osadę targową, gmach telegrafu czy mieszkańców Zambrowa.

„O Starym Zambrowie to i owo” jest już druga publikacją autorów. Poprzednia powstała niespełna rok temu w Ośrodku Wsparcia Rodziny „Caritas” w Zambrowie. Drugie wydanie zostało sfinansowane ze środków Urzędu Miasta w Zambrowie.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska


 

 • IMG_4249
 • IMG_4250
 • IMG_4252
 • IMG_4253
 • IMG_4256
 • IMG_4258
 • IMG_4259
 • IMG_4260
 • IMG_4261
 • IMG_4262
 • IMG_4263
 • IMG_4264
 • IMG_4266
 • IMG_4269
 • IMG_4270