ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Zmiany w dorocznej nagrodzie Burmistrza Miasta Zambrów

Rada Miasta Zambrów na czerwcowych obradach podjęła uchwałę zmieniającą sposób nadawania oraz kategorie dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Zambrów „Zambrowskie Żubry”. Nowością jest wybór laureatów w glosowaniu on-line oraz liczne nowe kategorie, m.in. najlepszy reportaż, fotografia miasta, osobowość roku czy grand prix publiczności.

Nowe kategorie

Już na przełomie listopada i grudnia będzie można składać nominacje w następujących kategoriach:

1) Najlepszy reportaż promujący Miasto Zambrów;

2) Najlepsza fotografia Miasta Zambrów;

3) Wydarzenie roku;

4) Osobowość roku;

5) Przedsiębiorca roku;

6) Najlepszy nauczyciel;

7) Najlepszy uczeń;

8) Najlepszy sportowiec;

9) Grand Prix Publiczności.


Nagroda będzie przyznawana w pierwszym kwartale roku za osiągnięcia roku ubiegłego, za wyjątkiem kategorii Najlepszy Nauczyciel, gdzie pod uwagę bierze się całokształt pracy dydaktycznej oraz Najlepszy Uczeń, gdzie pod uwagę bierze osiągnięcia ucznia w roku szkolnym.

Nominacje

Nominacje w zależności od danej kategorii mogą składać:

1) radni Rady Miasta Zambrów,

2) jednostki oświatowe,

3) organizacje pozarządowe,

4) parafie,

5) redakcje telewizyjne, radiowe oraz internetowe,

6) autorzy wykonanych zdjęć,

7) dyrektorzy placówek oświatowych,

8) rady rodziców,

9) rady pedagogiczne,

10) samorządy szkolne,

11) grupa co najmniej 30 mieszkańców miasta Zambrów,

12) grupa co najmniej 50 rodziców (kategoria Najlepszy nauczyciel)

Wybór laureatów

Laureaci w poszczególnych kategoriach będą wybierani przez mieszkańców i sympatyków Zambrowa podczas 7-dniowego głosowania on-line na stronie www.zambrowskiezubry.pl oraz na talonach dystrybuowanych w różnych częściach miasta. Wyjątek W kategorii Najlepszy uczeń decyzję o przyznaniu nagrody nadal będzie podejmowała 5 osobowa kapituła powoływana co roku przez Burmistrza Miasta Zambrów.

Zadania Kapituły

- Przyznanie nagród w kategorii Najlepszy uczeń,

- Nominacja minimum dwóch osób lub podmiotów do poszczególnych kategorii i podkategorii na podstawie złożonych wniosków, za wyjątkiem kategorii Wydarzenie roku oraz Grand Prix Publiczności – minimum 6 nominacji,

- Podejmowanie decyzji o nieprzyznaniu w danym roku nagrody w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń.

Usystematyzowany wzór wniosku

Urząd opracował ujednolicany dla wszystkich kategorii wzór wniosku, na którym należy przygotować nominację – wzór wniosku do pobrania:

Wzór wniosku

Uchwała i regulamin