ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Zakończono nabór do Projektu pn.: „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”

Informuję, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, przyjętym Zarządzeniem nr 0050.46.2014 w dn. 8 maja 2014 r., w dniach od 15 maja do 16 czerwca 2014 r. trwał nabór uczestników do Projektu pn.: „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”. W trakcie naboru przyjęto 285 wniosków. W dniu 16 czerwca 2014 r. zakończono przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu.

Zgodnie z Regulaminem formularze zgłoszeniowe zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Po dokonaniu oceny, Komisja Rekrutacyjna wyłoni 250 uczestników projektu i utworzy Listę Beneficjentów Ostatecznych oraz Listę Rezerwową. Osoby, które zakwalifikują się do projektu, zostaną o tym powiadomione w formie pisemnej.

 

Koordynator Projektu

Włodzimierz Łąka