ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

250 gospodarstw domowych z Miasta Zambrów otrzyma darmowe zestawy komputerowe oraz darmowy Internet na najbliższe 5 lat

W związku z realizacją projektu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie” informujemy, iż w wyznaczonym indywidualnym terminie (30 dni) 236 osób podpisało umowy przystąpienia do projektu. Pozostałe 14 komputerów będzie rozdysponowanych zgodnie z kolejnością listy rezerwowej.

Już 13 i 14 grudnia br. odbędą się pierwsze szkolenia dla beneficjentów projektu, które poprowadzi Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju z Poznania. Szkolenia odbywać się będą w soboty i niedziele w placówce Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Obrońców Zambrowa oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Konopnickiej.

Każdy z beneficjentów przejdzie jednodniowe szkolenie obejmujące 10-godzin lekcyjnych z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Kolejne szkolenia odbędą się w styczniu i lutym 2015 roku.

Po odbytym szkoleniu, w czasie do 2 tygodni, zostaną zainstalowane i przekazane zestawy komputerowe z dostępem do sieci Internet.

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.