ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Zambrowska Karta Seniora 60+

Na październikowej sesji rady miasta Zambrów podjęto uchwałę wprowadzającą nowy program „Zambrowska Karta Seniora 60+”. Aktualnie trwają prace organizacyjne związane z uruchomieniem programu. Karty będą wydawane od 1 stycznia 2016 roku.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60-ty rok życia i zamieszkują terenie miasta Zambrów.

Cele

Program ma na celu wspieranie seniorów poprzez ułatwienie dostępu do różnorodnych dóbr i usług, w szczególności kultury i sportu, a także promowanie pozytywnego wizerunku osób starszych.

Jak uzyskać kartę programu?

1. Należy wypełnić wniosek o wydanie karty dostępny na stronie www.zambrow.pl w zakładce dla Mieszkańca -> Senior lub w siedzibie Urzędu Miasta ul. Fabryczna 3, II piętro, pok. 235.

2. Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty. Wnioski będą przyjmowane przez cały czas trwania programu.


 

3. W wyznaczonym terminie należy odebrać kartę. Karta będzie zawierała imię, nazwisko i informację o tym, iż została wydana bezterminowo. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. W przypadku zagubienia karty wnioskodawca składa w Urzędzie Miasta oświadczenie o zagubieniu lub zniszczeniu karty z równoczesnym wnioskiem o wyrobienie duplikatu.

Korzyści z udziału w programie

Seniorzy otrzymują dodatkową zniżkę w wysokości: • 50% na bilety wstępu na Pływalnię Miejską DELFIN oraz lodowisko, • 50% na bilety wstępu na korty tenisowe i mecze piłkarskie organizowane przez Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA”, • do 50% na bilety wstępu na płatne imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury.

Seniorzy będą mogli korzystać ze zniżek zapewnionych przez partnerów akceptujących kartę programu „Zambrowska Karta Seniora”. Samorząd Miasta będzie podpisywał stosowne umowy z partnerami. Potwierdzeniem faktu udzielania zniżek będzie naklejka informacyjna o akceptowaniu karty umieszczona w witrynach, kasach i materiałach promocyjnych jednostek organizacyjnych miasta Zambrów i partnerów programu.

Program realizowany przez:

Urząd Miasta Zambrów

Biuro Promocji

ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

www.zambrow.pl

Pytania: Karolina Ilczuk promocja[at]zambrow.pl tel. 86 271 22 10 wew. 30

Uchwała i regulamin

Wniosek o wydanie karty

Wniosek przystąpienia firmy do programu