ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych partnerem programu „Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+”

Uprzejmie informujemy, iż 27 stycznia 2015 roku do programu „Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+” dołączyła firma: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych, komunikacyjnych i rolnych.

Zapewni zniżki w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w Zambrowie poprzez agentów ubezpieczeniowych:

- Handel Komisowy Pojazdami Samochodowymi i Sprzętem Rolniczym Krzysztof Dworakowski, ul. Ostrowska 31C,

- Agencja Ubezpieczeniowa Dworakowska Dorota ul. Białostocka 29/36,

- Handel Komisowy Pojazdami Samochodowymi i Sprzętem Rolniczym Mirosław Józef Grochowski, ul. Łomżyńska 52,

- Janusz Mianowski Ubezpieczenia, Al. Wojska Polskiego 18B,

- Regionalne Biuro Obsługi Ubezpieczeniowej Progress s.c. Klimaszewski Mariusz, ul. Białostocka 22C,

- Optima Truchel Katarzyna, ul. Fabryczna 3A,

oraz na terenie całego województwa podlaskiego – realizowane przez pośredników ubezpieczeniowych i agentów współpracujących z TUW „TUW”.

Zniżka dotyczy: ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i rolnych w wysokości: komunikacja - 15%, majątkowe i rolne – 30%. Ubezpieczenie komunikacyjne: 15%, w tym:


- Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów (OC),

- Auto-Casco (AC+KR) – nie dotyczy ryzyk dodatkowych (zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących posiadaczami samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych i ciężarowo-osobowych o DMC do 3,5 tony),

- Bezpieczna Rodzina (z wyłączeniem ryzyka Assistance DOM),

- Bezpieczny Dom w budowie,

- Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków,

- Bezpieczna Zagroda,

- Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Zniżka łączy się z innymi zniżkami udzielanymi przez TUW „TUW”

Zniżka naliczana jest iloczynowo

Zniżka obniża próg składki minimalnej w każdym z ww. ubezpieczeń

Przypomnijmy, że program wszedł w życie 29 października 2013 roku i cieszy się dużą popularnością zarówno wśród rodzin wielodzietnych, jak i firm.

Aktualne statystyki dotyczące programu:

- 320 rodziny złożyły wnioski o przystąpienie do programu,

- wydano 1440 kart,

- w programie udział bierze 40 firm oraz 3 podmioty miejskie,

Przedstawiamy aktualną listę partnerów programu Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+