ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Imprezy masowe

 


 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 

mgr Wioleta Skała - p. 227, tel. w. 42 
 

Zgromadzenia publiczne:

 

Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej: