ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Służba wojskowa

 


 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH


Z-ca Naczelnika - mgr Rafał Pomazański - p. 227, tel. w. 41

 

Przyznanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe:

 

Uznanie osoby podlegającej obowiązkowi służby wojskowej za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny:

 

Pokrywanie należności mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub żołnierzom samotnym: