ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

Krystyna Maciejewska - do spraw targowisk, sprawy alkoholowe - p. 336, tel. w. 47 
mgr inż. Elżbieta Walczuk - do spraw ewidencji działalności gospodarczej - p. 337, tel. w. 46 

 

Wydanie zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

 

 

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

 

Udzielenie (zmiana) licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką:

 

Ewidencja działalności gospodarczej:

 

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pół biwakowych na terenie miasta Zambrów:

 

Udzielenie informacji z archiwizowanych gminnych ewidencji działalności gospodarczej: