ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Nieruchomości i grunty

 


WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Danuta Łapińska - p.210, tel. w. 31 
Z-ca Naczelnika - mgr inż. Maria Oleszkiewicz - p. 211, tel. w. 32 
mgr Sylwester Turowski - p. 208, tel. w. 20 
Ireneusz Gawkowski - p. 211, tel. w. 32

 

Podział nieruchomości:

 

Numeracja porządkowa nieruchomości:

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

 

Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste:

 

Rozgraniczanie nieruchomości:

 

Wydzierżawienie, najem, użyczenie nieruchomości gruntowych: