ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Drogi


WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Naczelnik Wydziału – mgr inż. Włodzimierz Łąka – p. 234, tel. w. 44
Z-ca Naczelnika - mgr Barbara Zawistowska - p. 218. w. 22

Jadwiga Gromkowska - przygotowanie inwestycji i zamówień publicznych - p. 216, tel. w. 16 
inż. Karol Żabiński -  przygotowanie inwestycji i zamówień publicznych - p. 216, tel. w. 16  
mgr Janusz Gosk - sprawy drogownictwa - pok. 217, tel. w. 34
mgr inż. Małgorzata Grażul - nadzór nad inwestycjami - p. 217, tel. w. 34
mgr Martyna Bojanowska - realizacja projektów - p. 218. w. 22

 

Wydanie zgody na lokalizację urządzeń lub obiektu w pasie drogowym drogi gminnej. Wydawanie zgody na ustawienie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej. wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Uzgodnienie lokalizacji lub przebudowy zjazdu z drogi gminnej: