ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

USC


 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Kierownik- mgr Anna Bączyk - p. 212, tel. w. 28

Z-ca Kierownika - mgr Jolanta Gronostajska - p. 213, tel. w. 25

 

Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia małżeństwa:

 

Uznanie za skuteczne na terenie Polski rozwodów orzeczonych za granicą:

 

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa:

 

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego:

 

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC - ślub cywilny:

 

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub:

 

Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu małżeństwa:

 

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą:

 

Sporządzenie aktu urodzenia:

 

Zmiana imienia i nazwiska:

 

Sporządzenie aktu zgonu:

 

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą:

 

Sprostowanie aktu stanu cywilnego:

 

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego:

 

Wpisanie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego: