ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Ochrona Środowiska


 

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Jerzy Burak - p. 338, tel. w. 43
Z-ca Naczelnika - mgr Halina Brulińska - p. 341. w. 45

mgr Jacek Zakrzewski - kontrola porządku i czystości w mieście, nadzór nad cmentarzami komunalnymi i wojennymi - p. 340, tel. w. 33 
mgr Michał Skarzyński - nadzór i kontrola nad zielenią miejską;  bieżące utrzymanie czystości dróg miejskich, nadzór nad bezpańskimi psami - p. 340, tel. 33 

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi:
mgr Wioleta Klimowicz - p. 228, tel. w. 27
mgr Sylwia Baczewska - p. 228, tel. w. 27

 

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Zambrów:

 

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Zambrów:

 

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew / krzewów, przesadzanie przez osobę fizyczną, przedsiębiorcę, instytucję:

 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: