ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Mieszkalnictwo i budownictwo

 


WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Danuta Łapińska - p.210, tel. w. 31 
Z-ca Naczelnika - mgr inż. Maria Oleszkiewicz - p. 211, tel. w. 32 
Ireneusz Gawkowski - p. 211, tel. w. 32

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy: