ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Gospodarka przestrzenna i architektura


 

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Danuta Łapińska - p.210, tel. w. 31 
Z-ca Naczelnika - mgr inż. Maria Oleszkiewicz - p. 211, tel. w. 32 
mgr inż. arch. Ewa Denkiewicz - p. 208, tel. w. 20 
mgr Sylwester Turowski - p. 208, tel. w. 20 
mgr inż. Bożena Wróblewska - p. 209, tel. w. 26
Ireneusz Gawkowski - p. 211, tel. w. 32

inż. Arkadiusz Sasinowski - p. 209, tel. w. 26

 

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby:

 

Decyzja o ustalenie warunków zabudowy:

 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

Wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 

Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: