ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Podatki i opłaty


 

WYDZIAŁ FINANSOWY

mgr Edyta Łuniewska - p. 221, tel. w. 13 

Krystyna Leśniewska - p. 221, tel. w. 13 
mgr Anna Dąbrowska - p. 221, tel. w. 13

 

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą: nie stanowiące pomocy publicznej; stanowiące pomoc de minimis; stanowiące pomoc publiczną:

 

Ustalenie wysokości (wymiaru) zobowiązania podatkowego: podatku od nieruchomości; podatku rolnego; łącznego zobowiązania pieniężnego:

 

Ulgi uznaniowe w spłacie zobowiązań podatkowych: odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę:

 

Wszczęcie postępowania podatkowego:

 

Wydawanie zaświadczeń: o stanie majątkowym, potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego; o braku zaległości lub zaleganiu w podatkach:

  • wydawanie zaświadczeń

 

 

Zmiana decyzji ostatecznych ustalających wysokość zobowiązania podatkowego: