ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Wykaz numerów alarmowych

NUMERY ALARMOWE
(bezpłatne, wybierane bez numeru kierunkowego i prefiksu)


112 - ogólnopolski i ogólnoeuropejski numer alarmowy służb ratowniczych (dzwoniąc z telefonu komórkowego dodzwonisz się do najbliższej jednostki Policji; dzwoniąc z telefonu stacjonarnego dodzwonisz się do najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej; jeżeli zgłoszenie nie dotyczy tych służb, dokonają one przekierowania rozmowy do służby właściwej; numer 112 jest numerem gdy nie umiemy zidentyfikować zagrożenia w wymiarze numerów: 999, 998, 997).


999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Państwowa Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne
993 - Pogotowie ciepłownicze
992 - Pogotowie gazowe
991 - Pogotowie energetyczne
986 - Straż Miejska (tylko tam gdzie jest)
601 100 100 - numer ratunkowy nad wodą
601 100 300 - numer ratunkowy w górach