ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Informacja dla mieszkańców - aktualizacja.

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w Zambrowie informuje o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi podawanej do sieci wodociągu miejskiego w Zambrowie. Zaleca się używanie wody przeznaczonej do spożycia i przygotowania żywności po przegotowaniu.
ZCiW Sp. z o.o. po wykryciu zanieczyszczeń mikrobiologicznych podjęło natychmiastowe działania celem wyeliminowania stwierdzonych w wodzie bakterii grupy coli poprzez jej ciągłe chlorowanie.
O bezwarunkowej przydatności wody do spożycia mieszkańcy miasta zostaną poinformowani w kolejnym komunikacie.

AKTUALIZACJA (15.04.2015 r.)

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w Zambrowie przekazało informację, że woda przeznaczona do spożycia spełnia już wszystkie normy, w związku z tym nadaje się do spożycia bez konieczności jej wcześniejszego przegotowania.