ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Upamiętnienie 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Urząd Miasta Zambrów informuje, że 1 września br. o godz. 12.00 w Zambrowie zabrzmią syreny, które uruchomione zostaną na okres 1 minuty i będą emitować dźwięk ciągły. Celem uruchomienia syren jest upamiętnienie 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96).