ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Burmistrz Miasta Zambrów, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353)

informuje
o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów.

 

Do pobrania:

Obwieszczenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Sprostowanie Załącznika nr 2 do Obwieszczenia