28 marca br. o godz. 18.30 w Sali konferencyjnej MOK odbędzie się prelekcja prof. Ewy Glińskiej, na którą serdecznie zapraszamy.

EWA GLIŃSKA jest profesorem nadzwyczajnym, doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Pracuje w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Jest doświadczonym wykładowcą akademickim, specjalizującym się w tematyce marketingu i brandingu. Autorka i współautorka blisko 200 publikacji naukowych z zakresu wizerunku i tożsamości marki (przede wszystkim marki miasta). Posiada doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, dotyczącymi tematyki zarządzania. Uczestniczyła w zespołach opracowujących strategie marketingowe dla firm i jednostek samorządu terytorialnego.

 

Accessibility