21 marca, 2023

MOK zaprasza na “Potyczki Teatralne”

MOK zaprasza na “Potyczki Teatralne” 25 marca o godzinie 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbędą się “Potyczki Teatralne”  w ramach których zaprezentuje się siedem […]
16 marca, 2023

Co niepełnosprawność mówi o pracowniku?  Gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą szukać pracy? Praca zdalna dla osoby z niepełnosprawnością?

Co niepełnosprawność mówi o pracowniku?  Gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą szukać pracy? Praca zdalna dla osoby z niepełnosprawnością? Czy osoba z niepełnosprawnością sprawdzi się w pracy? […]
15 marca, 2023

Szkolny Klub Wolontariatu „Silni Razem” oraz Radny Miasta Zambrów przyłączyli się do akcji “Nakręteczka dla Ksawereczka”

Szkolny Klub Wolontariatu „Silni Razem” oraz Radny Miasta Zambrów przyłączyli się do akcji “Nakręteczka dla Ksawereczka” Dziś przy wsparciu i zaangażowaniu Radnego Miasta Zambrów Michała Klimowicza […]
14 marca, 2023

“Moda Kobiet PRL-u” prelekcja dr Marii Tockiej

“Moda Kobiet PRL-u” prelekcja dr Marii Tockiej 16 marca o godzinie 13.00 w kawiarni “Cafe Muza” Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbędzie się prelekcja dr Marii […]
10 marca, 2023

Podpisano umowy na kompleksową modernizację placówek oświatowych w Zambrowie

Podpisano umowy na kompleksową modernizację placówek oświatowych w Zambrowie Dziś, to jest 10.03.2023r. w Urzędzie Miasta Zambrów odbyła się konferencja prasowa w sprawie podpisania umów na […]
9 marca, 2023

Nowy park handlowy przy ulicy Białostockiej już otwarty

Nowy park handlowy przy ulicy Białostockiej już otwarty 9 marca 2023r. odbyło się otwarcie Vendo Park mieszczącego się przy ul. Białostockiej w Zambrowie. Symbolicznego przecięcia wstęgi […]
9 marca, 2023

Wystawa poprojektowa akcji Popieram Polskie Rękodzieło “MALARSTWO W HAFCIARSTWIE”

Wystawa poprojektowa akcji Popieram Polskie Rękodzieło “MALARSTWO W HAFCIARSTWIE” W dniu 9 marca 2023 roku o godzinie 17:30 w Galerii Sztuki “LABIRYNT” Miejskiego Ośrodka Kultury w […]
9 marca, 2023

Międzynarodowy Dzień Kobiet 2023 – zespół “PECTUS”

Międzynarodowy Dzień Kobiet 2023 – zespół “PECTUS” Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, wiele miast organizuje specjalne wydarzenia, aby uczcić wkład kobiet w społeczeństwo. W Miejskim Ośrodku […]
9 marca, 2023

WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM Po raz pierwszy Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji organizują WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY. To […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility