9 lutego, 2022

Granty dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach „Dostępność Plus dla zdrowia”

Granty dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach „Dostępność Plus dla zdrowia” Od 31 stycznia 2022 roku można składać wnioski o grant w projekcie Dostępność Plus dla […]
9 lutego, 2022

Bezpłatne badania mammograficzne w Zambrowie 24.02.202 r.

Bezpłatne badania mammograficzne w Zambrowie 24.02.202 r. Program skierowany jest do kobiet, które nie wykonały badania w ciągu ostatnich 2 lat oraz kobiet, które otrzymały wskazanie […]
8 lutego, 2022

Przewodnik Narodowego Funduszu Zdrowia pt. “Przeziębienie, a może COVID-19?”

Przeziębienie, a może to grypa lub COVID-19? Jak sprawdzisz, co Ci dolega? Skorzystaj z naszego praktycznego przewodnika. Doradzimy, krok po kroku, co zrobić, gdy masz pierwsze […]
7 lutego, 2022

Artystyczne spotkanie Senior Art

Artystyczne spotkanie Senior Art Dnia 13 lutego br. o godzinie 16.00 w kawiarni “Cafe Muza” Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbędzie się artystyczne spotkanie zambrowskich seniorów […]
7 lutego, 2022

WALENTYNKOWY KONCERT CHARYTATYWNY DLA FILIPKA NOWACKIEGO

WALENTYNKOWY KONCERT CHARYTATYWNY DLA FILIPKA NOWACKIEGO Dnia 12 lutego br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbędzie się WALENTYNKOWY KONCERT CHARYTATYWNY ZORGANIZOWANY DLA FILIPKA NOWACKIEGO. W […]
4 lutego, 2022

PROGRAM Rodzina 500+ czyli świadczenie wychowawcze 500+ dla rodziców

PROGRAM Rodzina 500+ czyli świadczenie wychowawcze 500+ dla rodziców Ulotka “500+” – Plik PDF Ulotka RKO dla rodzica – Plik PDF Ulotka RKO dla osób, które przyjęły dziecko […]
3 lutego, 2022

Koncert z okazji Jubileuszu 25-lecia Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej

W najbliższą niedzielę, dnia 6 lutego o godz.16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbędzie się jubileuszowy koncert Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Orkiestra ta, już od […]
28 stycznia, 2022

Badania profilaktyczne ratują życie!

27 stycznia, 2022

INFORMATOR O PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMBROWSKIM

INFORMATOR O PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMBROWSKIM Jednostki pomocy społecznej realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu