18 kwietnia, 2019

SYSTEM GAZOCIĄGÓW EuRoPol GAZ s.a. Sponsorem Strategicznym 5 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

SYSTEM GAZOCIĄGÓW EuRoPol GAZ s.a. Sponsorem Strategicznym 5 Zambrowskiego Biegu Ulicznego Miło nam poinformować, iż w gronie sponsorów 5 Zambrowskiego Biegu Ulicznego jest firma EuRoPol GAZ […]
15 kwietnia, 2019

79. rocznica Zbrodni Katyńskiej

79. rocznica Zbrodni Katyńskiej W niedzielę 14 kwietnia w samo południe rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w kościele pw. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie w intencji zamordowanych […]
15 kwietnia, 2019

Święto Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie

Miejskie Przedszkole nr 5 w minioną sobotę (13.04) obchodziło swoje święto. Był to ostatni występ w ramach świąt zambrowskich przedszkoli. Na scenie widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury […]
12 kwietnia, 2019

Ankieta dot. atrakcyjności miasta

Szanowni Państwo, Urząd Miasta Zambrów realizuje badania dotyczące atrakcyjności miasta, które mają na celu identyfikację i ocenę głównych czynników wpływających na podejmowane decyzje o wyborze miejsca […]
11 kwietnia, 2019

Sportowa majówka? Zapisz się na 5 Zambrowski Bieg Uliczny

Sportowa majówka? Zapisz się na 5 Zambrowski Bieg Uliczny Stadion Miejski w Zambrowie 8:45 rozgrzewka dla dzieci (poprowadzi Marysia Mańko) 9:00 biegi dla dzieci na płycie […]
11 kwietnia, 2019

Ogólnopolska Akcja Edukacyjna “#SegregujeMy”

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe do udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej “#SegregujeMy”. Ochrona środowiska, ekologia to tematy niezwykle ważne. Dlatego też CRL […]
10 kwietnia, 2019

Spotkanie “Pamięć o Niepodległej”

 
8 kwietnia, 2019

79. rocznica Zbrodni Katyńskiej

79. rocznica Zbrodni Katyńskiej    Samorząd Powiatu Zambrowskiego oraz Samorząd Miasta Zambrów serdecznie zaprasza na uroczystość poświęconą 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, która odbędzie się w najbliższą niedzielę […]
8 kwietnia, 2019

Święto Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie

Miejskie Przedszkole nr 4 w minioną sobotę (06.04) obchodziło swoje święto. Na scenie widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie zaprezentowały się podopieczni „Biedronek”. Dzieci w tym […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility