Pogadanka dotycząca segregacji odpadów

Dnia 09 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 4 została przeprowadzona pogadanka dotycząca zasad segregowania odpadów komunalnych. W spotkaniu wzięły udział dzieci z klasy III A.

Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób i dlaczego należy segregować śmieci powstające w naszych domach. Omówione zostały kolejne grupy odpadów, które powinny być wrzucane do odpowiednich pojemników i worków. Uczestnicy dowiedzieli się, że zebrane śmieci trafiają do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Czerwonym Borze. Dzieci dowiedziały się także, co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych i jakiego rodzaju odpady można tam przynieść. Poznały sposoby postępowania z odpadami niebezpiecznymi, takimi jak: baterie, akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny oraz meble.

Uczniowie bardzo chętnie odpowiadali na zadawane pytania i wykonywali ćwiczenia. Cała klasa za aktywność i zaangażowanie dostała drobne upominki. Niewątpliwie dla wszystkich była to cenna lekcja, która pomogła zrozumieć potrzebę ochrony środowiska oraz konieczność dbania o czystość i porządek w naszym mieście.

Wioleta Klimowicz
Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Zambrów

Accessibility