Projekty Rządowe

28 grudnia, 2021

Przebudowa drogi na styku granicy Miasta Zambrów i wsi Klimasze

Przebudowa drogi na styku granicy Miasta Zambrów i wsi Klimasze Całkowita wartość inwestycji: 565.486,54 zł Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 336.340,66 zł Okres realizacji: […]
28 grudnia, 2021

Budowa drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej w Zambrowie

Budowa drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej w Zambrowie Całkowita wartość inwestycji: 3.463.867.08 zł Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.150.636,20 zł Okres realizacji: grudzień 2021 […]
3 grudnia, 2021

Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie w wysokości 22 660 zł na organizację wyjazdów edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. ,,Poznaj Polskę”.  Całkowita wartość zadania […]
6 sierpnia, 2021

Budowa ulic pomiędzy ul. Pileckiego i Sienkiewicza

Budowa ulic pomiędzy ul. Pileckiego i Sienkiewicza Planowana wartość inwestycji: 1,7 mln zł Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 182.512,57zł (dofinansowanie do budowy sieci kanalizacji […]
20 lipca, 2021

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Zambrowie

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Zambrowie Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Zambrowie Całkowita wartość inwestycji: 109.400,00 zł Dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025: […]
14 czerwca, 2021

Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Pileckiego i Białostocką w Zambrowie

Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Pileckiego i Białostocką w Zambrowie Całkowita wartość inwestycji: 3.527.499,13 zł Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.922.640,45 zł. Okres realizacji: […]
14 czerwca, 2021

Zapewnienie w 2021 r. funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem programu „MALUCH +” w Żłobku Miejskim w Zambrowie

Zapewnienie w 2021 r. funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem programu „MALUCH +” w Żłobku Miejskim w Zambrowie Zapewnienie […]
30 listopada, 2020

Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Zambrowie

Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Zambrowie Całkowita wartość inwestycji: 192.100,00 zł Dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020: 150.000,00 zł. Okres […]
16 października, 2020

Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej w Zambrowie

Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej w Zambrowie Całkowita wartość inwestycji: 5 226 308,64 zł Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Działanie: 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości […]
31 sierpnia, 2020

Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej

Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej Całkowita wartość inwestycji: 4 553 827,86 mln zł.  Projekt realizowany […]
31 sierpnia, 2020

Budowa dróg pomiędzy ul. Pileckiego i Sienkiewicza w Zambrowie

Budowa dróg pomiędzy ul. Pileckiego i Sienkiewicza w Zambrowie Planowana wartość inwestycji: 1,7 mln zł Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 182.512,57zł (dofinansowanie do budowy […]
31 sierpnia, 2020

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku sali gimnastycznej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku sali gimnastycznej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie Całkowita wartość inwestycji: 2,84 mln zł Dofinansowanie ze środków […]