Projekty Rządowe

15 marca, 2023

Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrów

DRUKUJ STRONĘKompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrów Beneficjent: Miasto ZambrówKwota dofinansowania: 12.009.622,89 złCałkowita wartość inwestycji: 14.128.968,11 złRealizacja inwestycji: 01.04.2023 – 31.08.2023 r. Zakres inwestycji:Kompleksowa modernizacja […]
15 lutego, 2023

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Zambrowie edycja 2022

DRUKUJ STRONĘZapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Zambrowie edycja 2022
18 stycznia, 2023

Budowa ulic w rejonie ul. Białostockiej w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘBudowa ulic w rejonie ul. Białostockiej w Zambrowie Beneficjent: Miasto Zambrów Kwota dofinansowania: 4.569.051,09 zł Całkowita wartość inwestycji: 9.505.407.34 zł Realizacja inwestycji: grudzień 2022 –  […]
29 września, 2022

Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK63 Zambrów-Wygoda

DRUKUJ STRONĘBudowa ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK63 Zambrów-Wygoda Beneficjent: Miasto Zambrów Kwota dofinansowania: 4.746.745,51 zł Całkowita wartość inwestycji: 4.996.574,22 […]
2 września, 2022

Budowa zewnętrznego basenu kąpielowego w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘBudowa zewnętrznego basenu kąpielowego w Zambrowie Beneficjent: Miasto Zambrów Kwota dofinansowania: 8 010 000,00 zł Całkowita wartość inwestycji: 15 486 746,79 zł Realizacja inwestycji: 24.03.2022 – 07.07.2023 r. Zakres […]
28 grudnia, 2021

Przebudowa drogi na styku granicy Miasta Zambrów i wsi Klimasze

DRUKUJ STRONĘPrzebudowa drogi na styku granicy Miasta Zambrów i wsi Klimasze Całkowita wartość inwestycji: 565.486,54 zł Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 336.340,66 zł Okres […]
28 grudnia, 2021

Budowa drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘBudowa drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej w Zambrowie Całkowita wartość inwestycji: 3.463.867.08 zł Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.150.636,20 zł Okres realizacji: grudzień […]
3 grudnia, 2021

Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

DRUKUJ STRONĘMiasto Zambrów otrzymało dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie w wysokości 22 660 zł na organizację […]
6 sierpnia, 2021

Budowa ulic pomiędzy ul. Pileckiego i Sienkiewicza

DRUKUJ STRONĘBudowa ulic pomiędzy ul. Pileckiego i Sienkiewicza Planowana wartość inwestycji: 1,7 mln zł Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 182.512,57zł (dofinansowanie do budowy sieci […]
20 lipca, 2021

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Zambrowie edycja 2021

DRUKUJ STRONĘZapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Zambrowie edycja 2021 Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Zambrowie Całkowita wartość inwestycji: 109.400,00 zł Dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” […]
14 czerwca, 2021

Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Pileckiego i Białostocką w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘBudowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Pileckiego i Białostocką w Zambrowie Całkowita wartość inwestycji: 3.527.499,13 zł Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.922.640,45 zł. Okres […]
14 czerwca, 2021

Zapewnienie w 2021 r. funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem programu „MALUCH +” w Żłobku Miejskim w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘZapewnienie w 2021 r. funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem programu „MALUCH +” w Żłobku Miejskim w Zambrowie […]
30 listopada, 2020

Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘUtworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Zambrowie Całkowita wartość inwestycji: 192.100,00 zł Dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020: 150.000,00 zł. […]
16 października, 2020

Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘUtworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej w Zambrowie Całkowita wartość inwestycji: 5 226 308,64 zł Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Działanie: 1.4.1 Promocja […]
31 sierpnia, 2020

Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej

DRUKUJ STRONĘPodniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej Całkowita wartość inwestycji: 4 570 125,36 zł Całkowita wartość […]