Atrakcje turystyczne

Na terenie Zambrowa znajdują się następujące zabytki:

Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej zbudowany w latach 1874-79 według projektu warszawskiego architekta Bolesława Muklanowicza. Zbudowany w stylu neoromańskim na planie krzyża łacińskiego, trójnawowy, bazylikowy z transeptem, dwunawową fasadą i jednoprzęsłowym prezbiterium, zamkniętym piecioboczną absydą.
Cmentarz Jeńców Radzieckich Cmentarz powstał w XIX w. jako prawosławna nekropolia rosyjskiego garnizonu wojskowego. Spoczywa tam ponad 12 tysięcy żołnierzy Armii Radzieckiej wymordowanych w obozie jeńców w Zambrowie przez okupanta hitlerowskiego w okresie II wojny światowej.
Cmentarz założony w 1795 roku oraz Kapliczka zbudowana w połowie XIX wieku.
Kaplica grobowa Woyczyńskich, właścicieli Porytego Jabłoni z około 1870 roku,
Grób żołnierzy poległych podczas Bitwy o Zambrów we wrześniu 1939 roku.
Grób powstańców z 1863-64.
Pomnik nagrobny wystawiony ofiarom zbrodni hitlerowskich, dokonanych w kwietniu 1943 roku, wybudowany ze składek uzbieranych przez rodziny pomordowanych około 1948 roku. W 1993 roku wmurowano tablicę, upamiętniającą 50-ta rocznicę powstania Armii Krajowej.
Cmentarz żydowski powstał w 1828 r., jeszcze przed utworzeniem gminy żydowskiej (1830). Pod koniec XIX w. został powiększony. Zgodnie z żydowską tradycją przy jego bramie znajdować musiała się studnia do ablucji po pogrzebowych obrządkach.
Zabytkowy zespół pokoszarowy z końca XIX w. W 1917 r. przebywały w nim pododdziały legendarnej I Brygady dowodzonej podówczas przez płk Mariana Żegotę – Januszajti - sa. W dwudziestoleciu międzywojennym w zambrowskich koszarach stacjonowały m. in.: 71. pp, 18. dac, Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii oraz największa w Polsce podchorążówka rezerwy – Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty.

Warto zobaczyć symbole naszego miasta:

Pomnik z brązu Papieża Jana Pawła II na skwerku przy ul. Milenijnej obok Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej.
Pomnik naturalnych rozmiarów żubra z brązu przy rondzie w centrum miasta, pomnik jest ogólnodostępny dla mieszkańców, każdy może do niego podejść i zrobić sobie zdjęcie.
Rekonstrukcja figur trzech lwów z brązu przy fontannie; lwy były wizytówką miasta w latach 60.-80. ubiegłego wieku. Idea ta była efektem sugestii samych mieszkańców, którzy z sentymentem wspominali ozdobną fontannę przez wiele lat zdobiącą park w centrum miasta.
Pomnik żołnierza polskiego z czasów II RP.