Baza noclegowa

Hostel Zambrów

al. Wojska Polskiego 6, 18- 300 Zambrów
tel. 668 339 620
Hostel Zambrów
Hostel Zambrów znajduje się w ścisłym centrum Zambrowa (woj. podlaskie). Dysponujemy pięcioma komfortowymi pokojami z oddzielnymi łazienkami. W pobliżu naszego obiektu zlokalizowany jest kompleks basenowy, kino, dworzec oraz sklepy Tesco, Biedronka.

Impresja Restauracja i Hotel

ul. Mazowiecka 15, 18- 300 Zambrów
tel. 86 271-30-21, kom. 662 171 662
Impresja Restauracja i Hotel
Restauracja Impresja i hotel w Zambrowie to miejsce dla każdego, kto pragnie spędzić czas w eleganckich wnętrzach, delektując się wykwintną kuchnią oraz korzystając z atrakcyjnej oferty na noclegi. Zambrów to niewielkie miasto znajdujące się na terenie historycznego Mazowsza. Do dyspozycji gości pozostają pokoje 1, 2 lub 3-osobowe. Zapraszamy do skorzystania z oferty noclegowej na Podlasiu.

Stara Poczta

al. Woj. Polskiego 16, 18-300 Zambrów
tel. 86 271 11 33, 662 171 662
Stara Poczta
Obiekt hotelowy znajduje się w odrestaurowanej, zabytkowej kamienicy, w której przed laty mieściła się Poczta Polska. Stąd też zaczerpnięto nazwę - "STARA POCZTA", która jest stale używana przez mieszkańców Zambrowa pamiętających historię naszego miasta. Stara Poczta zapewnia swoim gościom komfortowe noclegi w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych.

Fabryka Jedzenia

ul. Piłsudskiego 5, 18-300 Zambrów
tel. 86 475 44 66
Fabryka Jedzenia
W części hotelowej Fabryki Jedzenia znajdą Państwo najszerszą ofertę w mieście. Hotel dysponuje pokojami wieloosobowymi z możliwością wynajęcia łóżka, pokojami jedno bądź dwuosobowymi, oraz apartamentami. W cenę pokoju wliczone jest śniadanie i obiadokolacja. Bezpłatny dostęp do internetu Wi-Fi.

Bursa Szkolna nr 1

ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów
tel. 86 271 26 34
Bursa Szkolna
Bursa oferuje tanie noclegi w pokojach 2-u i 4-osobowych,wynajem sali z zapleczem kuchennym na imprezy okolicznościowe i rodzinne (wesela, komunie, Sylwester itp.), wynajem kawierenki na zorganizowanie małej (do 40 osób) imprezy typu: urodziny, imieniny, stypa itp., możliwość skorzystania z wyżywienia dla indywidualnych klientów.

Pub Amader

ul. Kościuczki 24, 18-300 Zambrów
tel. 505003767
Pub Amader
Pub Amader oferuje pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe, wyposażone w łazienkę i TV.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu