Projekty Unijne

28 października, 2022

Cyfrowa Gmina

DRUKUJ STRONĘ Cyfrowa Gmina Tytuł projektu: Cyfrowa Gmina Projekt nr: POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Nazwa Programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST […]
8 listopada, 2021

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów

DRUKUJ STRONĘ Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów Tytuł projektu: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów Projekt nr: WND-RPPD.05.01.00-20-0847/20 Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny […]
28 września, 2021

Projekt „Rozwój usług społecznych w mieście Zambrów”

DRUKUJ STRONĘ Projekt „Rozwój usług społecznych w mieście Zambrów” Tytuł projektu: Rozwój usług społecznych w mieście Zambrów Projekt nr: WND-RPPD.07.02.01-20-0085/20 Nazwa Programu: Regionalny program Operacyjny Województwa […]
14 czerwca, 2021

„Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły”

DRUKUJ STRONĘ „Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły” Tytuł projektu: Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły Nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0586/20 Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 […]
4 marca, 2021

Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘ Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie Tytuł projektu: Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie Okres realizacji: od 01.12.2020 […]
30 listopada, 2020

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku sali gimnastycznej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘ Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku sali gimnastycznej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez […]
17 sierpnia, 2020

Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘ Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej w Zambrowie Tytuł projektu: „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej w Zambrowie” Działania: 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie […]
16 czerwca, 2020

Projekt „Zdalna szkoła+”

DRUKUJ STRONĘ Projekt „Zdalna szkoła+” Miasto Zambrów po raz kolejny uzyskało dofinansowanie na wsparcie zdalnej nauki, tym razem w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+”. To […]
14 kwietnia, 2020

Projekt „Zdalna szkoła”

DRUKUJ STRONĘ Projekt „Zdalna szkoła” Miasto Zambrów przystąpiło do Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp […]
9 stycznia, 2020

Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej

DRUKUJ STRONĘ Tytuł projektu: Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej Projekt Nr: WND-RPPD.08.05.00-20-0026/19 Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa […]
26 sierpnia, 2019

Powiększenie Żłobka Miejskiego w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘ Tytuł projektu: Powiększenie Żłobka Miejskiego w Zambrowie Projekt Nr. WND-RPPD.02.02.00-20-0136/18 Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa: II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie: 2.2 Działania […]
13 września, 2018

Kreatywny przedszkolak biegle liczy i poznaje świat

DRUKUJ STRONĘ Tytuł projektu: Kreatywny przedszkolak biegle liczy i poznaje świat Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. Wartość projektu: 57 992,60 zł Kwota dofinansowania: […]
13 września, 2018

Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie na potrzeby wychowania przedszkolnego

DRUKUJ STRONĘ Tytuł projektu: Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie na potrzeby wychowania przedszkolnego Projekt Nr: WND-RPPD.08.02.01-20-0001/17 Nazwa Programu:  […]
10 sierpnia, 2018

Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘ Tytuł projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie. Projekt Nr: WND-RPPD.05.04.01-20-0004/17 Nazwa programu: Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Podlaskiego  na […]
28 czerwca, 2018

Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘ Tytuł projektu: Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie Projekt Nr: WND-RPPD.05.01.00-20-0368/17 Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: V Gospodarka […]
1 września, 2017

Podniesienie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘ Tytuł projektu: Podniesienie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie Projekt Nr: WND-RPPD.05.03.01-20-0114/16 Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa: […]
1 sierpnia, 2017

Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘ Tytuł projektu: Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie Projekt Nr. WND-RPPD.02.02.00-20-0044/16 Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa: II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie: 2.2 Działania […]
16 października, 2015

 Powiększenie terenów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘ Tytuł projektu: Powiększenie terenów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej w Zambrowie Projekt Nr. WND-RPPD.01.04.01-20-0003/15 Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa: I Wzmacnianie […]
30 czerwca, 2015

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘ Tytuł projektu: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie Projekt Nr. POIG.08.03.00-20-157/13 Nazwa Programu:  Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś Priorytetowa: VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu […]
23 stycznia, 2014

Instalacje fotowoltaiczne w szkołach Gminy Miasta Zambrów

DRUKUJ STRONĘ Tytuł projektu: Instalacje fotowoltaiczne w szkołach Gminy Miasta Zambrów Projekt Nr: WND-RPPD.05.02.00-20-009/14 Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa:  V Rozwój infrastruktury  […]
1 lutego, 2012

Urząd przyjazny mieszkańcom – doskonalenie procesów świadczenia usług i kompetencji pracowników Urzędu Miasta Zambrów

DRUKUJ STRONĘ Tytuł projektu: Urząd przyjazny mieszkańcom – doskonalenie procesów świadczenia usług i kompetencji pracowników Urzędu Miasta Zambrów Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre […]
7 stycznia, 2012

Równy start szansą powodzenia

DRUKUJ STRONĘ Tytuł Projektu: Równy start szansą powodzenia Projekt nr WND-POKL.09.01.01-20-101/10 Umowa nr UDA-POKL.09.01.01-20-101/10-00 Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013 Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 […]
1 lutego, 2011

Szkoła dla wszystkich

DRUKUJ STRONĘ Tytuł Projektu: Szkoła dla wszystkich Projekt nr WND-POKL.09.01.02-20-506/10 Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-506/10-00 Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013 Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie […]
16 października, 2010

Rozbudowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego

DRUKUJ STRONĘ Tytuł projektu: Rozbudowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego Projekt nr: WND-RPPD.01.01.00-20-001-10 Umowa nr: UDA-RPPD.01.01.00-20-001/10-00 Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: I. Wzrost innowacyjności i wspieranie […]
23 kwietnia, 2010

Rozbudowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego

DRUKUJ STRONĘ   Tytuł projektu: Rozbudowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego Projekt nr: WND-RPPD.01.01.00-20-001-10 Umowa nr: UDA-RPPD.01.01.00-20-001/10-00 Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: I. Wzrost innowacyjności i […]
24 marca, 2010

Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów

DRUKUJ STRONĘ Tytuł projektu: Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów Projekt Nr: POIS. 02.01.00-00-007/08 Umowa Nr POIS.02.01.00-00-007/08-00 Nazwa Funduszu: Fundusz Spójności Nazwa […]
15 października, 2008

Budowa Centrum Kultury w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘ Tytuł Projektu: Budowa Centrum Kultury w Zambrowie Projekt nr WND-RPPD.06.03.00-20-010/10 Umowa nr UDA-RPPD.06.03.00-20-010/10 Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 Oś priorytetowa: VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie: 6.3 […]
1 lipca, 2008

Rozbudowa powiązań komunikacyjnych Gminy i Miasta Zambrów

DRUKUJ STRONĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  Urząd Marszałkowski […]
3 stycznia, 2008

Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej w placówce kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘ Tytuł projektu: Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej w placówce kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie Projekt nr: WND-RPPD.06.01.00-20-057/10 Umowa nr UDA-RPPD.06.01.00-20-057/10-1 Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa […]
12 kwietnia, 2007

Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘ Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie Projekt Nr Z/2.20/III/3.5.1/145/05 Umowa Nr Z/2.20/III/3.5.1/145/05/U/3/09 Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa Programu: Zintegrowany […]
20 marca, 2007

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w centrum Miasta Zambrowa Etap II

DRUKUJ STRONĘ Tytuł projektu:Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w centrum Miasta Zambrowa Etap II Projekt Nr: Z/2.20/I/1.1.1/91/05 Umowa Nr: Z/2.20/I/1.1.1/91/05/U/5/07 Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa […]
1 stycznia, 2007

Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie 

DRUKUJ STRONĘ Tytuł projektu: Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie  Projekt Nr 1.3-17 Umowa Nr POPW. 01.03.00-20-001/08-00 Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz […]
30 czerwca, 2006

Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘ Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie Projekt Nr: Z/2.20/III/3.5.1/147/05 Umowa Nr” Z/2.20/III/3.5.1/147/05/U/2/09 Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa Programu: Zintegrowany […]
16 października, 2005

Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego w Zambrowie

DRUKUJ STRONĘ Tytuł projektu: Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego w Zambrowie Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju […]